De vernieuwde stationsomgeving heeft volgens de Ieperse oppositie niet geleid tot een uitsluitend betere, snellere en veiligere verkeersstroom. Ze hopen op een grondige evaluatie en bijsturingen waar nodig. Raadsleden Emmily Talpe (Open VLD) en Philip Bolle (SP.A) openden hun interpellaties met de mededeling dat ze het nieuwe uitzicht wel weten te smaken. ‘Het veiligheidsgevoel is toegenomen en het park oogt fris en aangenaam. Er zijn naast de vele verzuchtingen die volgen ook positieve punten’, zei Emmily Talpe.

‘Het oogt mooi, maar voor tien miljoen zou dat er nog aan ontbreken’, lapte Bolle er wel bij.

Maar veel meer goeds hadden ze verder niet over. ‘De tijd tussen de Delhaize en de Colruyt is door de plaatsing van drie verkeerslichten – wat een miskleun – niet verkort. Omdat je op twee plaatsen naar links moet ,ontstaan er ook files’, foeterde Bolle.

Talpe verwees voor dezelfde punten van kritiek zelfs met enige ironie naar de bedankingskaart van CD&V voor het geduld van de mensen. ‘Het luchtbeeld toont hoe er files veroorzaakt worden door de lichten en door het ontbreken van de voorsorteerstroken. Enkel een doordachte aanpassing van het verkeersplan kan volgens ons nog enige soelaas brengen, want aan de structuur van de weg kunnen we niks meer veranderen’, klinkt het bij de liberale politica. ‘Het gezond verstand reikt meteen enkele oplossingen aan: een verbod om aan Het Perron links af te slaan, het keren van de rijrichting aan het Colaertplein aan Het Perron of het keren van de rijrichting van de Grachtstraat.’

Open VLD vreest zelfs voor een verschuiving van het verkeer. ‘Het verkeer dat van de Twaalf Apostelen naar Vlamertinge wil, zal kiezen voor de Dikkebusseweg. In de plaats van de stationsomgeving zal het drukker en gevaarlijker worden in straten als de Fazantenlaan en de Capucienstraat. Hou zeker tellingen bij van verkeer in die woonwijk waar ook een school is gevestigd.’

Philip Bolle vreest zelfs voor ongelukken aan de druppelrotonde. ‘Die is allesbehalve veilig voor fietsers. Ze worden er zonder enige overgang op de openbare weg gestuurd.’

‘De bedoeling van de druppelrotonde is precies om de fietser midden op de rotonde te laten oversteken. Dat is eerst wat onwennig, maar daardoor moet de autobestuurder de fietser zeker zien’, zegt schepen van Mobiliteit Dominique Dehaene (CD&V/N-VA).

Hij wees de raad er ook nog eens op dat de stad al maanden iedere week aandringt bij het Agentschap Wegen en Verkeer om de lichten correct af te stellen. Dehaene verzekerde dat hij de nieuwe situatie goed zal bestuderen. ‘Verkeer is geen exacte wetenschap. We zullen in de toekomst moeten evalueren.’

Bron: Het Nieuwsblad (7 oktober 2015)