De vernieuwde stationsomgeving kampt nog met een reeks pijnpunten. Vindt de oppositie, maar ook de meerderheid. “Elke week dringen we bij het Agentschap Wegen en Verkeer aan op maatregelen.” Emmily kaartte op de gemeenteraad een aantal aanslepende kinderziekten en structurele miskleunen aan.

“Is het tijdstraject van Delhaize naar Colruyt verkort of net niet? Het antwoord is: neen”, aldus Philip Bolle (SP.A). “De kans dat je drie keer voor het rode licht staat, is reëel. De druppelrotonde aan de Capronstraat wekt ergernis op en creëert extra verkeersstromen. De lichten zijn betuttelend geprogrammeerd: elke categorie auto’s, fietsers en voetgangers hebben elk op hun beurt vrije baan. Iedereen ergert zich aan het nodeloze wachten. De aansluiting van het nieuwe Noyellefietspad met het Scholierenpad langs de vaart richting Augustijnenstraat, is een draak. De middengeleider voor de overweg is fout en hinderlijk aangelegd. Wat met de Maloulaan? Wordt het een- of tweerichtingsverkeer, en zo ja, in welke richting?”

“Visueel is dit zeker een opwaardering”, zei Emmily Talpe (Open Ieper). “Maar daar stopt het positieve nieuws. Grootste kinderziekte is het ontbreken van een efficiënte afstelling van de verkeerslichten. En er zijn dan nog eens drie verkeerslichten op een zakdoek bij elkaar. Op jullie bedankingskaartje stond er ironisch genoeg een luchtfoto waarop de verkeersproblemen te zien zijn. Aan de druppelrotonde in de Capronstraat ontbreekt een duidelijke aanduiding voor fietsers. Idem voor fietsers die van het station richting de Oudstrijderslaan rijden. Gebruik een verkeersbord dat er een strook voor voetgangers is en een strook voor fietsers. Onze belangrijkste opmerking is het ontbreken van voldoende voorsorteerruimte richting centrum. Wie aan Het Perron of het station links wil afdraaien komende van de Fochlaan, blokkeert quasi altijd de wagens achter hem die rechtdoor willen.”

Schepen Dominique Dehaene (CD&V): “Sinds de lichten er staan is er geen week voorbij gegaan dat we niet aan het AWV gevraagd hebben om de verkeerslichten beter af te stellen. Hetzelfde met de grijze coating die op de Poperingseweg moet komen voor fietsers. Die was al tegen 1 september vorig jaar beloofd, maar lag er ook op 1 september dit jaar nog altijd niet. De bedoeling van de druppelrotonde is precies om de fietser midden op de rotonde te steken. Dat is even wennen maar is eigenlijk de veiligste manier, zo moet de autobestuurder de fietser zeker zien. Wat de Maloulaan betreft: het leek ons raadzamer om die straat pas aan te pakken na de heraanleg van de stationsomgeving. Vanmiddag hebben we beslist om binnenkort de toplaag te vernieuwen. Er komt ook een kiss-and-ridezone. De voorsorteerstrook naar de Dikkebusseweg vind ik zelf wat te kort.”

Bron: Krant van West-Vlaanderen (9 oktober 2015)