(Gemeenteraad Ieper 7 december 2015) – Op 1 december vernamen we het goede nieuws van de verkoop van het Yperley-gebouw, meer nog het is verkocht aan lokale ondernemers die ambitieuze plannen hebben.  

Burgemeester Jan Durnez liet in de pers noteren dat het gebouw “normaal begin maart” vrij zal komen want de stadsdiensten zouden tegen dan verhuisd moeten zijn naar het Aurisgebouw. De kopers willen alvast reeds van start in april of mei dus is er geen marge voor verder uitstel.

Op de gemeenteraad vroeg Emmily Talpe om duiding over de haalbaarheid van deze timing. De verhuis van de stadsdiensten is door de immense uit te voeren renovatiewerken immers al meerdere keren vooruitgeschoven. Emmily Talpe: “De verkoop is eindelijk rond én aan lokale ondernemers, we mogen hen zeker niet opzadelen met hinderpalen zoals het beloven maar finaal toch niet vrijmaken tegen 1 maart. Zelfs als er een financiële compensatie voor hen aan vastzit, dit maakt absoluut het uitstel in commercialiseren van hun project niet goed.”

De burgemeester verontschuldigde zich nog voor de koppeling van de prijs uit de verkoop aan het betalen van de renovatiekost van het Aurisgebouw. Emmily Talpe: “Dit is inderdaad boekhoudkundig incorrect maar het is handig als verwoede poging om de bittere pil van de torenhoge kostprijs van de renovatie wat te verzachten.”

Verhuis stadsdiensten naar Auris “normaal” tegen 1 maart rond… (7 december 2015)