Ieper – Gemeenteraad 01/02/2016

Een jaar heeft het geduurd vooraleer alle steden en gemeenten van Arro Ieper (Ieper, Poperinge, Wervik, Heuvelland, Staden, Zonnebeke, Moorslede, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Mesen) het eens waren over de inhoud van de zonale politieverordening.

Voorheen had iedere stad of gemeente haar eigen politiereglement waardoor de dienstdoende agenten met 10 reglementen rekening dienden te houden.

Algemeen beschouwd is het dan ook een goede zaak dat men tot een éénduidige reglementering komt voor de volledige politiezone. Open Ieper wees wel op de gevaren van een te strikte lezing en interpretatieverschillen van het bijzonder lijvig en gedetailleerd document.

Het voorbeeld dat werd aangehaald door Emmily Talpe: “Er wordt een verbod ingevoerd om de grote markt en andere pleinen en openbare plaatsen met natuursteenelementen te betreden met niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen o.a. skateboards, éénwielers, skeelers, inliners, … Dit is een open opsomming zodat bij strikte lezing fietsen en rolstoelen ook niet welkom zijn. En ten tweede die vage verwijzing naar pleinen en plaatsen met natuursteenelementen: heel wat Ieperlingen en zeker jongeren hebben geen weet waar er natuursteen ligt noch zullen ze dit herkennen tussen andere steensoorten.”

Verder stelt Emmily Talpe nog: “Het zal niet verrassen dat als liberalen onze nekharen spontaan overeind gaan staan bij het zien van zoveel regelgeving maar we begrijpen best dat – zeker wat betreft het handhavingsbeleid – een gedetailleerd document ook duidelijkheid en rechtszekerheid schept voor de burger én degene die moeten toezien op de naleving van de regels. We roepen op tot gezond verstand, redelijkheid en gelijke behandeling bij de toepassing van de reglementen.”