Ieper – Gemeenteraad 07/03/2016

Sedert 2004 voorziet de Provincie West-Vlaanderen subsidies voor de inrichting van bovenlokale sportinfrastructuur met als doel sportbeoefening in West-Vlaanderen te bevorderen.

Emmily Talpe: “Deze provinciale toelage kon een hefboom zijn voor de uitbouw van de site Dikkebusvijver als bovenlokaal watersport centrum. Deze site verdient immers na zoveel jaren van “stilstand” een grondige make-over zodat haar potentieel van toeristische en recreatieve site eindelijk tot uiting kan komen.”
Het Ieperse stadsbestuur liet echter na om een dossier voor Dikkebusvijver te dienen.  Schepen van ruimtelijke ordening Dominique Dehaene: “Om kans te maken op een subsidie moest het project aan het einde van dit jaar zijn afgewerkt, en in dat stadium zijn wij helaas nog niet aanbeland”. Emmily Talpe: “Het is de laatste keer dat de provincie West-Vlaanderen nog toelages voor sportinfrastructuur toekende. Een gemiste kans want voor de aanpak zullen heel wat centen nodig zijn.”

De schepen licht toe dat er verder wordt besproken met de provincie welke andere mogelijkheden er zijn voor een kostenverdeling. Emmily Talpe: “Dit is een magere troost. Nu de subsidies niet meer binnen het domein Sport gegeven kunnen worden, zal het heel wat moeilijker zijn die nog te verkrijgen.”