Op maandag 11 april vindt in het stadhuis de maandelijkse Ieperse gemeenteraad plaats. Onder meer de bouw van het jeugdheem in Brielen, de heraanleg van de kruispunten Rijselstraat/ Burchtstraat en Rijselstraat/Neermarkt en de herinrichting van het Vleeshuis komen aan bod. Emmily Talpe houdt een interpellatie over het verminderd aantal openingsuren van de stadsdiensten en het behoud van laagdrempelige dienstverlening. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van de onderwerpen die behandeld zullen worden:

 1. Ontslag voorzitter en raadslid. Aktename.
 1. Vervanging van een raadslid. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger.  Eedaflegging.
 1. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
 1. Goedkeuring notulen van 7 maart 2016.
 1. Versterking intergemeentelijke samenwerking Westhoek. Principebeslissing.
 1. Gaselwest en Eandis Assets. Goedkeuring agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergaderingen van 29 april 2016.
 1. WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de gewone algemene vergadering van 26 mei 2016.
 1. WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016.
 1. IVVO. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 21 juni 2016.
 1. IT-Raamcontract Stad Brugge – 2014-2016. Goedkeuring voorwaarden, bestek, wijze van gunnen
 1. TBS personeel sociale dienst.
 1. Bouwen van jeugdheem Brielen, diverse percelen. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Heraanleggen van kruispunten Rijselstraat/Burchtstraat en Rijselstraat/Neermarkt en plaatselijk herstel van tussenliggend gedeelte Rijselstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Aanleg van riolering en herasfalteren van de Wielewaalstraat te Hollebeke. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Herinrichting van het Vleeshuis. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Goedkeuring jaarrekening 2015 interlokale vereniging Westhoeksportoverleg.
 1. Selecteren van een studiebureau voor de opmaak van een beheersplan voor het beschermd monument de Lakenhalle. Goedkeuring gunning.
 1. Zaterdagmarkt (Interpellatie door raadslid Bolle)
 1. Aanpak overlast bibliotheek- en archiefomgeving …. (Interpellatie door raadslid Six)
 1. Nieuwe openingsuren – laagdrempelige dienstverlening. (Interpellatie door raadslid Talpe)
 1. Speeltoestellen op de markt tijdens de grote vakantie. (Interpellatie door raadslid Despeghel)
 1. Vragen en antwoorden.
 1. Mededelingen.