Emmily Talpe wil mensen zelf laten bepalen welke relaties voor hen dierbaar zijn en welke gevolgen ze daaraan willen koppelen.

Jong Groen stelt voor om een wettelijk concept tot stand te brengen voor vriendschappen tussen mensen die geen koppel zijn en hier rechten aan te koppelen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe treedt het voorstel bij en is zelf al bezig met het uitwerken van een conceptnota hierover. Ze stelt daarbij de introductie voor van “de geregistreerde verbintenis”. Ze hoopt op een snelle en grondige bespreking in het Vlaams Parlement.

Het gezin is niet langer de enige hoeksteen van de samenleving. Er zijn meer een meer alleenstaanden, nieuwe relatievormen en vriendschappen die soms  waardevoller worden geacht dan familiebanden. “De regelgeving moet rekening houden met deze nieuwe, maatschappelijke trend,” zegt Talpe. Ze bereidt daarom een conceptnota voor die mensen meer keuzevrijheid geeft. “Via het concept van een ‘geregistreerde verbintenis’ willen we mensen zelf laten bepalen welke relaties voor hen dierbaar zijn en welke gevolgen ze daaraan willen koppelen.”

“Geregistreerde verbintenis” geeft meer keuzevrijheid

Het Vlaams regeerakkoord en het beleid van de Vlaamse overheid legt de nadruk op gelijke kansen en kwetsbare groepen. “De ‘geregistreerde verbintenis’ opent perspectieven voor heel wat op heden verwrongen situaties.  Niet alleen op het vlak van successierechten en het recht op zorgverlof, maar ook bijvoorbeeld voor wie helpt bij renovatiewerken. Als er geen familiale verwantschap is, dan wordt dit momenteel als zwartwerk beschouwd. Je beste vriend die wat helpt loopt aldus het risico op een boete van enkele duizenden euro’s.” Het kan ook bij aanduiding van een voogd een belangrijke rol spelen. De vrederechter kiest vandaag, bij gebrek aan testament, eerder voor familieleden dan voor een vriend van de familie.

Emmily Talpe: “Omwille van de impact op verschillende domeinen moet goed nagedacht over hoe we de ‘geregistreerde verbintenis’ concreet vorm moeten geven. Wat is de haalbaarheid van de toepassingen en welke mogelijke hinderpalen kunnen optreden bij de invoering ervan? Hoe voorkomen we misbruiken en rechtsongelijkheid? Dit zijn zaken die onderzocht moeten worden.”

Daarom werkt Talpe aan een conceptnota hierover, die ze in het Vlaams Parlement ter bespreking wil voorleggen. “De ‘geregistreerde verbintenis’ biedt een unieke kans om een antwoord te geven op de noden van vele mensen die niet kiezen of kunnen kiezen voor een klassiek geregeld samenlevingsmodel.  Ik hoop daarom op een grondige bespreking in het parlement,” aldus Talpe.