Ieper – Gemeenteraad 11/04/2016

In de nasleep van de aanslagen in Brussel vroeg Emmily Talpe het Ieperse stadsbestuur om de toeristische sector bijkomend te ondersteunen. “Al vóór de aanslagen in Brussel had de Ieperse toeristische sector extra inspanningen gevraagd aan het stadsbestuur, maar daar wou men niet op ingaan. Wij hopen dat er nu, na de aanslagen in ons land, alsnog concrete ondersteuning zal geboden worden. Specifiek voor de logiessector stelt Open Ieper een vrijstelling van de toeristentaks voor.”

In de maanden na de aanslag in Parijs van november 2015 stelden heel wat toeristen hun bezoek aan ons land uit of annuleerden dat zelfs helemaal. Begin dit jaar herstelde het toerisme zich langzaam maar zeker, tot dit abrupt terug werd onderbroken door de brutale aanslagen in Brussel op 22 maart. Gerenommeerde economen (ING, Verbond van Vlaamse Ondernemingen, Belfius) stellen dat de korte-termijn-impact van deze aanslag op ons grondgebied veel groter zal zijn dan de weerslag na november, en vooral de toeristische sector zal hiervan de gevolgen voelen.

“Het water zit aan de lippen van de toeristische sector. Ook voor de Ieperse logiessector en horeca zullen deze gebeurtenissen opnieuw zware verliezen betekenen. De sector heeft – nog vóór de aanslagen in Brussel – een concreet voorstel uitgewerkt om zowel de logiesverstrekkers, de horeca als de Ieperse handelaars een duwtje in de rug te geven. Wie minstens een nacht in Ieper bleef overnachten zou een aantal voordelen en kortingen ontvangen deels gefinancierd door de sector en deels door het stadsbestuur. Dit voorstel voor bijkomende steun werd jammer genoeg toen niet weerhouden door het schepencollege. Open Ieper hoopt echter, na de aanslagen in ons land, dat er alsnog concrete ondersteuning zal geboden worden aan de getroffen sectoren”, aldus Emmily Talpe.

Concreet stelt Open Ieper voor om alle logiesverstrekkers in 2016 vrij te stellen van de heffing op het verstrekken van toeristische logies, beter gekend als de toeristentaks. Die taks werd in 2013 ingevoerd in Ieper. Emmily Talpe: “De finaliteit voor de invoering van een toeristentaks is of zou toch moeten zijn om de sector te bevorderen en bij te staan. Het hoeft geen betoog dat de sector nu die bijkomende ondersteuning nodig heeft.”

Schepen Verschoore erkent dat de aanslagen een zware impact hebben op het Ieperse toerisme en geleid hebben tot omzetverlies: “Samen met Westtoer en Toerisme Vlaanderen wordt de situatie nauwgezet opgevolgd. Extra inspanningen komen er echter niet. Wij zullen zoals steeds inzetten op een gastvrij onthaal van de toeristen die onze stad bezoeken. ”