Ieper – Gemeenteraad 11/04/2016

In haar interpellatie tijdens de Ieperse gemeenteraad kaartte Emmily Talpe de nieuwe verminderde openingsuren van de stadsdiensten in het Auris aan. Emmily Talpe: “Het aantal vrij toegankelijke uren vermindert ingrijpend. Vooral voor de werkende mens wordt het nu wel heel moeilijk om tijdens de week op het stadhuis te raken. Wij pleiten dan ook voor een paar kleine verschuivingen die de efficiëntie van de openingstijden al flink zouden kunnen verhogen, zoals het invoeren van een laatavondopening tot 19u.”

Eind maart hebben de stadsdiensten hun intrek hebben genomen in het Aurisgebouw op Ter Waarde. Een grote verandering voor het bestuur en personeel, maar vooral ook voor heel wat Ieperlingen. Het vertrouwde, makkelijk toegankelijk en bereikbare stadhuis in het centrum van de stad is niet meer. Hand in hand met de verhuis van de stadsdiensten naar Ter Waarde, werd er ook beslist om de openingsuren van de loketten te beperken. Emmily Talpe: “Wij zijn het alvast niet eens met de beslissing om de openingsuren samen met de verhuis aan te passen. Meer aangewezen was om na de verhuis te evalueren en dan pas gericht tot aanpassingen over te gaan.”

Wat is er nu precies gewijzigd? De stadsdiensten op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag ‘s morgens een half uur later open (om 9u in plaats van 8.30u), op zaterdag voortaan zelfs een uur later (om 9u in plaats van 8u). Op dinsdagvoormiddag zijn de loketten nu volledig gesloten.  Op zaterdagvoormiddag zijn enkel de onthaal- en snelbalie, leven, ruimtelijke ordening en wonen beschikbaar. Emmily Talpe ziet de beperking in openingsuren en al zeker de keuze van de resterende openingsuren met lede ogen tegemoet: “Als we de rekensom maken, dan betekent dit een vermindering van maar liefst 7uur in de openingstijden en dan spreken we nog niet over de aanmeldingsplicht 30 minuten vóór sluitingstijd wat er in de praktijk toe leidt dat er nog maar eens een halfuur per dag wordt afgeroomd van de openingstijden. In het bijzonder voor de werkende mens wordt het nu wel heel moeilijk om tijdens de week op het stadhuis te geraken.”

Emmily Talpe wees het stadsbestuur verder op de vergelijking met andere steden en gemeenten: “Zo zijn de loketten in Lo-Reninge en Genk maar liefst 18u langer open dan in Ieper, in Waregem met een vergelijkbaar aantal inwoners als Ieper zijn de loketten 14u langer open. Ook in Menen, Kortrijk, Roeselare en Brugge zijn de stadsdiensten langer open. Bijna allen hebben een laatavondopening tot 18u30 of 19u en dit zonder aanmeldingsplicht 30 minuten voor sluitingstijd.”

De recente trend bij heel wat steden en gemeenten blijkt dus net om de openingsuren te verruimen en vooral te optimaliseren om zo de klantvriendelijkheid te verhogen. Emmily Talpe had dan ook een aantal concrete vragen voor het schepencollege: “Waarom werden de openingsuren in Ieper aangepast en beperkt? Als dit niet op vraag van de Ieperling is, wat is dan de motivering? Het gaat hier tenslotte over publieke dienstverlening, de burger is klant en zijn wensen en comfort dienen centraal te staan. Het is aan de overheid om zich aan te passen aan de burger en niet omgekeerd.”

Burgemeester Jan Durnez bevestigde dat  Ieper met 21 uur geopende loketten onder het West-Vlaams gemiddelde van 24 uur zit. Volgens hem wordt dit echter gecompenseerd door de aanwezigheid van het stadsloket op de Grote Markt, dat 23 uur open is. Emmily Talpe: “Het stadsloket is inderdaad elke weekdag geopend van 9u tot 13u, maar inwoners kunnen er slechts voor een beperkt aantal diensten terecht.”
Open Ieper legde een concreet voorstel op tafel, waarin het accent werd gelegd op betere openingsuren en meer aandacht voor de werkende Ieperling. “Met een verschuiving én een verruiming van slechts 2u kan men de efficiëntie van de openingstijden al flink verhogen. “Open de loketten op dinsdagavond tot minstens 19u en terug elke ochtend om 8u30, zodat men voor het werk kan langskomen. Schrap de aanmeldingsplicht van 30 minuten voor sluitingsuur of beperk het desnoods tot 10 minuten of tot de laatavondopening en de zaterdag voormiddag”, aldus Talpe. Burgemeester Jan Durnez liet weten dat hij in september, zes maand na het verhuis naar Auris, een evaluatie van de openingsuren zal doorvoeren.