Ieper – Gemeenteraad 11/04/2016

Op de gemeenteraad werd de heraanleg van de kruispunten Rijselstraat/Burchtstraat en Rijselstraat/Neermarkt  tussen 12 november en 31 december 2016 aangekondigd. Emmily Talpe: “Dit zal onvermijdelijk voor heel wat overlast zorgen, zeker in de drukke kerstperiode. Ik heb het stadsbestuur dan ook met aandrang gevraagd hier tijdig, regelmatig en duidelijk over te communiceren.”

Op de kruispunten zal de bestaande verharding uitgebroken worden en vervangen worden. Ook de voetpaden zullen heraangelegd worden. Tussen de beide kruispunten zullen de kasseibestrating en de parkeerstroken van de Rijselstraat hersteld worden. Het stadsbestuur plant de werken uit te voeren tussen 12 november en 31 december.

Emmily Talpe vraagt zich echter af of dit de beste en enige timing is voor werken van dergelijke omvang, pal in het winkelcentrum van de stad: “Het is winter met soms barre weerstoestanden en de drukke kerstperiode zit hier midden in. De hinder die de werken met zich mee zullen brengen is aanzienlijk”.

Schepen De Roo beaamde dat de timing niet ideaal is: “Wij plannen onze werken inderdaad liever in het vroege dan in het late najaar, maar hier was dit onze enige optie. Wij moeten rekening houden met heel wat verschillende instanties.”

Emmily Talpe spoort de schepen aan op een grondig communicatiebeleid : “Ik wil met aandrang vragen om hier tijdig, regelmatig en duidelijk over te communiceren met de handelaars en de bewoners in de ruime buurt, en ook alle Ieperlingen over de te volgen omleiding. Het verleden leerde al meermaals dat je niet genoeg kunt benadrukken dát er werken zullen zijn, dat er hinder zal zijn en welke impact en omvang deze zullen hebben.”