Ieper – Gemeenteraad 11/04/2016

Tijdens de gemeenteraad heeft Emmily Talpe het stadsbestuur gevraagd naar een stand van zaken omtrent het digitaal indienen van de bouwaanvraag:  “In verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten hebben burgers reeds de mogelijkheid hun dossier online in te dienen en op te volgen. Het is een gemiste kans voor Ieper dat deze tool niet operationeel is gesteld gelijktijdig met de uitrol van de nieuwe website en de verhuis naar Auris.”

De Vlaamse regering keurde in februari van dit jaar de omgevingsvergunning, een vereenvoudiging van de procedure voor bouw-, milieu- en verkavelingsvergunningen, goed. Vanaf 23 februari 2017, dienen alle steden en gemeenten klaar te zijn om de omgevingsvergunning effectief digitaal te kunnen behandelen via het online platform van Ruimte Vlaanderen, het Omgevingsloket.

Momenteel loopt een overgangsperiode waarin steden en gemeenten de tijd hebben om hun software, werking en infrastructuur af te stemmen op het Omgevingsloket. Deze software laat toe om nu al de bouwvergunning digitaal in te dienen. Emmily Talpe: “Dit biedt heel wat voordelen voor de Ieperling maar ook voor de bevoegde diensten die op die manier vlot en transparant het dossier kunnen inzien en informatie en adviezen uitwisselen.”

Op de site van Ruimte Vlaanderen is te zien dat verschillende West- Vlaamse steden als Kortrijk, Roeselare, Diksmuide en Lo-Reninge reeds ingetekend hebben op het Omgevingsloket en inwoners er nu al een digitale bouwaanvraag kunnen indienen. Andere steden en gemeenten hebben dan weer een richtdatum in 2016 klaar waarop dit mogelijk zal zijn. Voor Ieper staan er op de site van Ruimte Vlaanderen geen gegevens over de huidige stand van zaken.

Emmily Talpe vraag zich af wat de stand van zaken momenteel is: “In september vorig jaar werd in het schepencollege goedkeuring verleent voor de opstart van het systeem van de digitale bouwaanvraag. We stellen echter vast dat je op vandaag, 6 maand later, nog steeds geen digitale bouwaanvraag kunt indienen.”

Schepen Dehaene bevestigde dat de software in opstart is. Normaliter zal de digitale bouwaanvraag tegen 1 mei afgerond zijn. Emmily Talpe is tevreden dat hier snel werk van wordt gemaakt: “Als ambiërende centrumstad moeten we echt een inhaalbeweging maken op andere West-Vlaamse gemeenten, zeker op vlak van digitalisering. De nieuwe website is een stap in de goede richting maar er zitten nog onvolmaaktheden in en heel wat semi-digitalisering. Zo wordt er vaak gewerkt met linken naar andere websites, van de federale of Vlaamse overheid, waar je dan op de home pagina terecht komt en je dan zelf moet gaan zoeken op die website naar het formulier. Het is nochtans perfect mogelijk om het formulier zelf beschikbaar te stellen op de website van Ieper.”
Emmily Talpe haalt verder nog aan dat ze op de nieuwe website de mogelijkheid mist om een online afspraak te maken bij de stadsdiensten. “Een uurrooster dat up-to-date aangeeft wanneer er nog een beschikbaarheid is en waar men dan met een simpele muisklik zijn afspraak kan vastleggen, is bijzonder laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Voor Open Ieper kan de digitalisering dus zeker nog beter, gerichter en efficiënter”, aldus Talpe.