Op de gemeenteraad van 2 mei zal Emmily Talpe het stadsbestuur interpelleren over het doofbeleid naar aanleiding van de petitie “Wij willen licht in onze straat”, die door één op tien Ieperlingen werd ondertekend. Daarnaast zal ze ook vragen naar de stand van zaken omtrent de laad- en loszones in de binnenstad en de ontwikkeling van De Hoge Akker II in Vlameringe.  Tevens zullen de gevolgen van de opname van Ieper in de inventaris van archeologische zones besproken worden. Ook de bouw van de nieuwe sporthal op het Minneplein zal aan bod komen.

 1. Tijdelijke verhindering van een raadslid.
 1. Vervanging van een raadslid. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger.  Eedaflegging.
 1. Goedkeuring notulen van 11 april 2016.
 1. Figga. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 17 juni 2016.
 1. Figga. Intekening kapitaalverhoging in Eandis Assets.
 1. Aanpassen tariefreglement stedelijke begraafplaatsen.
 1. Aanleg fietspad Woestenseweg – Poperingestraat. Pachtverbrekingen.  Goedkeuring.
 1. Aanleg fietspad Woestenseweg – Poperingestraat. Aankoop gronden.  Goedkeuring.
 1. Aankoop gronden gelegen Zuiderring – Jaime Picanollaan. Goedkeuring.
 1. Invulling groendienst Oudstrijderslaan via erfpacht. Principiële beslissing.  Vaststelling modaliteiten.  Goedkeuring.
 1. ACCI vzw. Agendapunten statutaire algemene vergadering 2016.  Standpuntbepaling gemeenteraad.
 1. Cultuuroverleg zeven (CO7). Jaarrekening 2015 en werkingsverslag 2015.  Goedkeuring.
 1. Vernieuwen van de KWS-verharding parking Ons Tehuis, Poperingseweg 30 te Ieper. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 1. PPS Nieuwbouw sporthal Ieper Minneplein. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. De Vloei. (Interpellatie door raadslid Bolle)
 1. De Meersen – St.-Niklaaskerk. (Interpellatie door raadslid Bolle)
 1. Doofplan. (Interpellatie door raadslid Bolle)
 1. Bijsturing beleid inzake het uitschakelen van de openbare straatverlichting. (Interpellatie door raadslid Talpe)
 1. Vragen en antwoorden.
 1. Mededelingen.