Gemeenteraad Ieper – 2/05/2016

Het dossier rond Hoge Akker II, de uitbreiding van de bedrijvenzone in Vlamertinge, sleept nu al bijna 9 jaar aan en het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn schot in de zaak komt.
Ieper weigert halsstarrig om de eigenaars van het bedrijventerrein te betrekken in de realisatie van het bedrijventerrein. Ze zien enkel heil in een onteigening. Emmily Talpe ziet het somber in: “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er hier meer speelt en Ieper vooral principieel de touwtjes niet uit handen willen geven. Voor de ontwikkeling van Ieper zijn nieuwe industriegronden echter cruciaal, en is elke vertraging er één te veel.”

Het probleem ligt bij een discussie tussen de eigenaars aan de ene kant, die meer dan 90% van de grond bestemd voor de bedrijvenzone bezitten, en de stad Ieper en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) aan de andere kant. “De eigenaar wil de bedrijvenzone zelf realiseren, omdat de prijs voor de onteigening bedroevend laag zou zijn. Stad Ieper is daar echter geen voorstander van. Volgens hen heeft alleen het WVI de nodige kennis en know how om de publieke ontwikkeling volledig in één fase succesvol te voltooien. Dit negatief advies blokkeert het dossier en de zaak is verzand in een ware procedureslag”, legt Emmily Talpe uit.

Schepen Dominique Dehaene toonde zich op de gemeenteraad niet bereid het negatieve advies bij te stellen en verduidelijkte dat de procedure voor de gerechtelijke onteigening is ingezet.

Emmily Talpe betreurt dat het schepencollege niet ten volle wil inzetten op een doorbraak in het dossier: “De eigenaar heeft naar wij vernemen, duidelijk aangetoond en zich geëngageerd dat hij aan alle voorwaarden zou voldoen bij een zelfrealisatie. Er zijn in Vlaanderen tal van realisaties door privé-partijen in begeleiding van gespecialiseerde studiebureaus. Het is eerder een typisch West-Vlaams fenomeen dat er overwegend met intercommunales wordt samengewerkt.
Maar erger nog, het aanslepen van dit dossier kan een negatief effect hebben op de toekomstige behoeftebepaling waardoor andere bedrijvenzones ook gehypothekeerd worden. Ik kan dan ook alleen maar aandringen om alsnog een minnelijk akkoord na te streven en dit dossier de nodige zuurstof te geven.”