Gemeenteraad Ieper – 2/05/2016

Eind vorig jaar besliste het schepencollege om de laad- en loszones vanaf 10.30u open te stellen als gewone parkeerplaatsen. Emmily Talpe: “Door die beslissing realiseert men zo’n 36 extra parkeerplaatsen in het centrum van Ieper en dit zonder inspanning of investering. Vijf maand later werden de borden echter nog steeds niet veranderd. Nu blijkt dat het overleg met de handelaars waar onze fractie op hamerde niet plaatsvond en zal de beslissing wellicht worden bijgestuurd. We hopen dat deze unieke kans om meer parkeerplaatsen in de binnenstad te realiseren geen stille dood zal sterven.”

Op advies van de Technische Commissie Verkeer besliste het Schepencollege op 23 november 2015 om de laad- en loszones in de binnenstad te beperken in tijd, namelijk niet langer tussen middernacht en 18u maar slechts tot de periode tussen 6u en 10u30, afgestemd op het vernieuwde tonnagereglement. Een ingrijpende vermindering aldus van het aantal laad- en losuren (van 18u naar 4.30u). Open Ieper reageerde tevreden maar stelde de vraag of er voorafgaand overleg met de handelaars had plaatsgevonden en wat hun reactie was. Ook wees Open Ieper op de vrijwaring van de vlotte doorgang bij laden en lossen na 10u30 en de handhavingsproblematiek.  Schepen Dehaene verklaarde dat er zich geen problemen stelden en dat de beslissing zou uitgevoerd worden.

Op de gemeenteraad van 2 mei, vijf maand na de beslissing van het schepencollege, bleek dat de wijziging nog niet meteen zal kunnen doorgevoerd worden. Schepen Dominique Dehaene verklaarde dat het stadsbestuur gecontacteerd werd door de handelaars voor bijkomend overleg en dat er een bijsturing zal volgen. Emmily Talpe reageerde verbolgen: “Toen ik hier enkele maanden geleden wees op het belang van overleg met handelaars, leek dit in dovemansoren te vallen. Het is de omgekeerde wereld wanneer men eerst de beslissing neemt en pas daarna overleg pleegt met de sector om dan toch maar te gaan bijsturen.”

In haar slotrepliek drukte Talpe voor het schepencollege de wens uit dat er binnen afzienbare tijd een breed gedragen oplossing komt, zodat de bijkomende parkeerplaatsen snel gerealiseerd kunnen worden. “Misschien kan een bijsturing qua uren tegemoet komen aan de verzuchtingen van de handelaars, bijvoorbeeld  door de laad- en loszones vanaf 12u open te stellen als gewone parkeerplaatsen. Het lijkt ons een unieke kans om zonder veel inspanningen of investering meer parkeerplaatsen in het centrum te creëren. Laat die kans niet schieten!”, besloot Talpe.