Gemeenteraad Ieper – 2/05/2016

Op de gemeenteraad van 2 mei werd beslist om de Groendienst aan de Oudstrijderslaan in erfpacht te geven. Emmily Talpe: “Men plant om tegen 1 juni 2017 het huidige gebouw te verlaten om zich te vestigen in de nieuwbouw op de site van de technische dienst. Wat mij vooral op viel is dat de voorgestelde voorwaarden in de erfpacht op maat lijken gemaakt van één specifieke geïnteresseerde.”

In eerste instantie deelde Emmily Talpe tegenover het stadsbestuur haar bezorgdheid over de vele iconen van de stad die op korte termijn verdwijnen: “Het stadhuis op de markt en de Yperley, het OCMW in het  Bellegodshuis, de stadschouwburg richting perron en nu de groendienst aan de vestingen. Het is geen geheim dat onze fractie een aantal verschuivingen en de groeiende leegstand met lede ogen aanschouwt, al zeker wanneer het koffiedik kijken is wat betreft de toekomstige invulling.”

Wat de groendienst betreft had Talpe hoofdzakelijk bemerkingen en vragen over het principe van erfpacht. Het stadsbestuur opteert voor erfpacht omdat zo het eigendomsrecht wordt  behouden over dit pand, dat een unieke ligging heeft aan de vestingen. Bovendien worden zo de grote kosten bij de erfpachthouder gelegd, in tegenstelling tot bij huur. De erfpachtcanon, de jaarlijkse vergoeding die de erfpachter aan het stadsbestuur zal moeten betalen, is vastgelegd op 3%  van de grondwaarde, wat neerkomt op een jaarlijks canon van 22 500 euro, gekoppeld aan de gezondheidsindex. Een erfpacht kan afgesloten worden voor een periode tussen 27 en 99 jaar. Uit de toelichting van Stad Ieper blijkt dat in dit geval geopteerd wordt voor een periode van 33 jaar, en dit deed bij Emmily Talpe toch vragen rijzen: “33 jaar is exact het voorstel dat een geïnteresseerde partij deed voor de erfpacht van het Bellegodshuis. Deze vaststelling doet ons vermoeden dat de duur op voorhand is aangepast met het oog op één partij. Als men echt een neutrale openbare procedure wil opstarten, lijkt ons dit niet echt behoorlijk bestuur. De vooropgestelde duurtijd kan andere geïnteresseerden afhouden en is wat ons betreft nog perfect onderhandelbaar in een volgend stadium.”

Daarnaast had Emmily Talpe nog een concrete vraag over het bepalen van het erfgoedcanon. Zo vond ze het opmerkelijk dat de canon voor het Belle Godshuis was vastgelegd op 2%, terwijl die voor het gebouw van de groendienst 3% is. Volgens Schepen Deltour is dit zo beslist omdat het stadsbestuur ervan uitgaat het gebouw van de groendienst sneller te kunnen invullen dan Bellegodshuis. Bovendien is deze vooropgestelde canon slechts een richtlijn en hoopt men via biedingen een hoger bedrag te bekomen. Emmily Talpe behoedde zich er echter voor uit te gaan van een grote interesse voor het pand en wees het stadsbestuur toch  ook op de grote kosten die ten laste van de erfpachthouder zullen liggen. “Er zal hierover op voorhand duidelijk open kaart gespeeld moeten worden met mogelijke geïnteresseerden. Wat verstaan jullie onder grote kosten ten laste van de erfpachthouder, of zullen jullie dit bij de akte invullen à la tête du client? Feit is alvast dat men dit beter goed definieert in de akte om discussies te vermijden.”

Tot slotte uitte Talpe nog haar bezorgdheid over de toekomst  van de huidige gebruikers van het gebouw van de groendienst, zoals de muzikanten die er hun repetitielokaal hadden. Volgens schepen Eva Ryde is er echter voldoende ruimte voor artiesten om te repeteren op andere locaties.