Gemeenteraad Ieper – 2/05/2016

Naar aanleiding van de petitie ‘Wij willen licht in onze straat’, die 3259 handtekeningen verzamelde, interpelleerde Emmily Talpe het stadsbestuur over het doofbeleid. In 2014 besliste het schepencollege om de lichten uit te schakelen van 23u tot 6u in de straten die buiten het strooiplan vallen. Emmily Talpe: “Al ruim anderhalf jaar lang heb ik het stadsbestuur keer op keer gewezen op de ontevredenheid over het doofbeleid. Schepen Dehaene bestempelde dit als ‘toogpraat’.  Met deze petitie is nu duidelijk aangetoond dat er weldegelijk een versterkt onveiligheidsgevoel, bezorgdheid en ongenoegen heerst bij de Ieperlingen.”

Emmily Talpe startte haar interpellatie met een bedanking en een uiting van waardering voor de inspanningen van de vrijwilligers van de petitie, die maar liefst 3259 handtekeningen verzamelden, 10% van de Ieperse bevolking: “De petitie was beperkt tot de straten waar het licht gedoofd wordt. Het aantal verzamelde handtekeningen zou nog veel groter zijn geweest, hadden ze alle Ieperlingen kunnen bevragen ook zij die wonen in verlichte straten maar die even goed niet opgezet zijn met de pikdonkere straten in het centrum en de wijken.
Met 10% hadden de initiatiefnemers zelfs een referendum kunnen afdwingen over het beleid inzake de openbare straatverlichting. Kortom een signaal dat luid weerklinkt en ernstig moet genomen worden.”

De concrete verzuchtingen die de initiatiefnemers van de petitie noteerden, werden in eerdere interpellaties van Emmily Talpe al aangehaald: onveiligheidsgevoel, schrik om buiten te komen, ongeruste ouders, nul zichtbaarheid in de zijstraten van het centrum en de wijken, moeizaam parkeren, er is ook sprake van valpartijen, en vandalisme aan voertuigen en woningen enz…
Talpe: “Anderhalf jaar geleden verweet schepen Dominique Dehaene mij toogpraat naar de gemeenteraad te brengen. Nu blijkt dat het toch wel een hele lange toog was waar ik aan zat…”.

Open Ieper pleitte reeds van bij de invoering van het doofbeleid voor een bijsturing. Emmily Talpe: “ Na lang aandringen van de oppositie werd het aantal doofuren eind vorig jaar eindelijk beperkt, namelijk van 24u tot 5u. Een verbetering maar tot op heden, bijna zes maand later zijn de nodige aanpassingen nog altijd niet doorgevoerd. Ondertussen is de winter weeral voorbij, geen vijgen maar kruimels na Pasen. Wij hopen toch dat alles op punt zal staan tegen de volgende winter.” Jan Breyne (CD&V) benadrukte dat de aanpassing er wel degelijk zal komen en wees voor de vertraging met beschuldigende vinger in de richting van de energieleverancier.

Daarnaast opperde Burgemeester Jan Durnez meermaals dat het doven van de straatverlichting nodig is om de vooropgestelde doelstellingen van CO2 reductie in 2020 te kunnen behalen. Emmily Talpe was kritisch en counterde het argument: “Uiteraard staan wij positief tegenover engagementen om de CO2 reductie te verminderen, alleen moet dit in redelijkheid gebeuren. Het is onaanvaardbaar dat de Ieperlingen zich onveilig voelen, dat zij de veiligheid en het comfort niet krijgen waar zij belastingen voor betalen. Dat stoot tegen de borst.”

Open Ieper hoopt dat het stadsbestuur, naar voorbeeld van heel wat andere steden en gemeenten, zal investeren in intelligente straatverlichting, dimbare, energiezuinige LED-lampen die bij voorkeur gekoppeld worden aan bewegingsdetectie. De lichtsterkte neemt dan toe wanneer er beweging wordt waargenomen. Emmily Talpe: “ De initiële investeringskost is duurder maar op termijn wint dit zichzelf terug. Bovendien kunnen zo alle doelstellingen bereikt worden: besparen op energiekost, CO2 reductie én het behoud van de zichtbaarheid voor de Ieperling, 24 op 24 en 7 op 7.”

De burgemeester kondigde echter aan dat dergelijke investering onmogelijk te realiseren is op korte termijn. Het stadsbestuur kocht voor de heraanleg van de Pennestraat voor het eerst dergelijke dimbare LED-verlichting als proefproject, maar maakt momenteel nog geen gebruik van de dimfunctie. De burgemeester verklaarde bereid te zijn om ook in de toekomst bij kruispunten enkele lichten te zullen laten branden.  Emmily Talpe bestempelde deze versnipperde maatregelen als ‘lap- en tapwerk’ en betreurt dat het schepencollege niet kiest voor een totaaloplossing: “Ik besef dat de omschakeling naar 100% LED  in Ieper niet van vandaag op morgen zal gebeuren, maar laat ons toch een stap verder gaan in de bijsturing. En dat betekent voor Open Ieper dat de lichten in het weekend niet langer uitgeschakeld worden en dat er continue verlichting voorzien wordt op alle cruciale en potentieel gevaarlijke punten in de op vandaag gedoofde straten.”

Talpe vindt het ook onverantwoord dat het stadsbestuur voor zo’n ingrijpende beslissing geen masterplan heeft besteld bij Eandis. “In zo’n masterplan wordt een totaalaanpak voorgesteld waar elke straat aan bod komt en een aanpak op maat wordt uitgestippeld.
Men start met een analyse en een inventaris van het huidige Openbare verlichtingspark. Men bekijkt het energieverbruik alsook de kosten van energie, beheer en onderhoud. Aan de hand van die gegevens stippelt men een ruimte-specifiek beleid uit op maat van elke straat, op maat van elke wijk”, aldus Talpe.  Ze drong er bij het stadsbestuur op aan alsnog een masterplan te bestellen om zo te komen tot een echte visie rond energiezuinige en verantwoorde openbare verlichting.