Emmily Talpe legde vandaag voor de tweede keer de eed af in het Vlaams parlement. Talpe was bij de verkiezingen van 2014 eerste opvolger van Bart Tommelein. Toen hij federaal staatssecretaris werd, mocht ze hem opvolgen eind 2014. Met het ontslag van Annemie Turtelboom vorige week verschuift Tommelein naar de Vlaamse regering. Door deze wissel diende Emmily haar zitje in het Vlaams parlement even terug af te geven aan Tommelein.
Na de eedaflegging van Bart Tommelein als Vlaams minister, kon ook Talpe haar wederoptreden maken in het halfrond.

“Het is best vreemd om hier voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd de eed af te leggen. Ik begrijp dat procedures gevolgd moeten worden, maar in de praktijk heb ik mijn werkzaamheden als Vlaams volksvertegenwoordiger nooit stopgezet”, aldus Talpe. De Ieperse politica blijft zetelen in de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, en als plaatsvervangend lid in de commissie Mobiliteit en Openbare werken en in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Verder wenste Emmily Talpe kersvers minister Bart Tommelein ook alle succes in zijn nieuwe functie.