De Vlaamse overheid heeft de historische stadskern van Ieper afgebakend tot een archeologische zone, goed voor 560 hectare. Het stadsbestuur wil daar echter 80 hectare van afdoen. Emmily Talpe (Open Ieper) stelt dat bouwen in die zone heel duur zou kunnen uitvallen.

De Vlaamse overheid heeft een inventaris van archeologische zones vastgesteld. Dat zijn gebieden waar verondersteld wordt dat er in de grond zaken zitten met archeologische waarde. Ieper is één van de 58 stadskernen die aangeduid werden in Vlaanderen. “Het is belangrijk dat er waarde wordt gehecht aan archeologische zones”, zegt burgemeester Jan Durnez (CD&V). “Wij hebben zelfs niet gewacht op het decreet, want in Ieper hebben we al decennia lang aandacht besteed aan het bewaren en versterken van die zones. Zoals het voorstel er nu uitziet, hebben wij toch een aantal opmerkingen die resulteerden in het aantekenen van bezwaar. Daarin stellen we een vermindering voor van 80 hectare. Nu ligt het hele gebied van de kazerne in de archeologische zone, net als het complex van het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart en een belangrijk deel van het industriegebied langs het kanaal Ieper-Boezinge met bijvoorbeeld het uitgestrekte bedrijf McBride. Voor de stad Ieper is het uitgangspunt dan ook de Uterste Veste (buitenvestingen). Het lijkt ons ook vanzelfsprekend dat een degelijke subsidiëring vanuit Vlaanderen noodzakelijk is voor wie een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.”

Kosten

Emmily Talpe (Open Ieper) liet tijdens de jongste gemeenteraad haar bezorgdheid blijken over de archeologische zone. “Voor het nieuwe onroerend erfgoeddecreet moest de bouwheer ook al opdraaien voor de archeologische kosten in Ieper”, legde ze uit. “Volgens getuigenissen lopen die kosten op tussen de 15.000 en zelfs 50.000 euro. Met het nieuwe decreet worden er nu archeologische zones vastgelegd in Vlaanderen. Als je in zo’n zone ingrijpend wil bouwen of verbouwen stoot je nu sneller op de verplichting van een archeologisch vooronderzoek. Er zal in meer gevallen een archeologische nota vereist zijn. Vanaf 1 juni moeten bewoners het vooronderzoek dat resulteert in de aflevering van een archeologische nota verplicht voorleggen om een bouwvergunning te kunnen krijgen. Het is een erkend archeoloog die zo’n nota moet opmaken en de kostprijs hiervan kan tot 2.000 euro oplopen. Die nota zal dan aangeven of er effectief een volledig archeologisch onderzoek met opgravingen nodig is. Dat laatste is een dure zaak én ook volledig ten laste van de bouwheer. Voor de kosten van archeologisch onderzoek werkt men vanuit Vlaanderen wel aan een solidariteitsfonds, maar dat is nog niet van kracht en het risico bestaat dat dit er nooit komt. Los van de vraag of Vlaanderen op termijn zal tussenkomen in de kosten van het volledig archeologisch onderzoek, moet het ook mogelijk zijn om met de lokale overheid tegemoet te komen in de kost van de verplichte archeologische nota.”

Afwachten

Schepen Dominique Dehaene (CD&V) zei dat het stadsbestuur in de eerste plaats een bezwaar indiende bij de overheid omdat “zowat heel Ieper werd bestempeld als archeologisch gebied. Aan dat bezwaar werd gedeeltelijk tegemoet gekomen, maar over de andere ingediende bezwaren zoals de vraag over wie moet opdraaien voor de kosten, is er nog geen antwoord. Er werd intussen wel een infovergadering gehouden voor beroepsmensen zoals projectontwikkelaars en architecten, maar ook voor ons is het afwachten.” (HV)

 

Bron: Krant van West-Vlaanderen – 19/05/2016