In Ieper maakten op anderhalf jaar tijd 27 ouders gebruik van de nieuwe wet over de naamgeving, die het mogelijk maakt kinderen ook de familienaam van de moeder of een dubbele familienaam te geven. “Op een totaal van 513 kindjes geboren tussen 1juni 2014 en 31 december 2015 is dat slechts 5%.  Er zou zeker nog werk gemaakt kunnen worden van een betere communicatie naar de inwoner toe”, zegt Emmily Talpe (Open Ieper).

Van de 27 Ieperse ouders die beroep deden op de vrije keuze van naamgeving, opteerden er twaalf voor een dubbele familienaam. “Meestal wordt ervoor gekozen de familienaam van de vader eerst te plaatsen, gevolgd door die van de moeder. Slechts vier Ieperlingen kozen voor de omgekeerde combinatie”, verduidelijkt Emmily Talpe. Daarnaast kregen 15 pasgeborenen de familienaam van hun moeder. De overige 486 Ieperse borelingen, oftewel 95%, dragen de familienaam van hun vader.

Uit de cijfers die haar Open Vld-collega Sabien Lahaye-Battheu opvroeg bij minister van justitie Koen Geens, concludeert Talpe dat in heel wat andere West-Vlaamse steden procentueel gezien toch meer gebruik wordt gemaakt van de regeling. Naar aanleiding hiervan nam Talpe de informatievoorziening van het Ieperse stadsbestuur onder de loep. “Op de website wordt nergens vermeld dat je als ouder bij de aangifte van geboorte keuzes kunt maken wat betreft familienaam. Aangezien de wet nog maar twee jaar van toepassing is, lijkt het nochtans niet ondenkbaar dat heel wat ouders hier geen van weet van hebben”, aldus de politica.

Talpe vindt het bovendien belangrijk dat ouders ook de bijzonderheden van de wetgeving kunnen nalezen op de website. Ze verwijst daarbij bijvoorbeeld naar het feit dat zij maar één keer gebruik kunnen maken van het keuzerecht. Bij een tweede kind wordt automatisch de initiële naamkeuze van de ouders gevolgd. Het viel Talpe op dat de stedelijke websites van Kortrijk, Roeselare en Brugge die informatie wel aanbieden. “Het informeren van de burger is een van de kerntaken van het stadsbestuur. Ik roep het Ieperse schepencollege op hier zo snel mogelijk werk van te maken”, besluit Talpe.