Op de gemeenteraad van 6 juni zullen de jaarrekeningen en meerjarenplannen van stad Ieper doorgenomen worden. Daarnaast komt ook het politiereglement ter gelegenheid van de Kenotek Ypres Rally aan bod. Verder zullen de raadsleden de heraanleg van de Eigenheerdstraat te Ieper, de aankoop van tuinbouwmachines voor de Groendienst en een aantal nieuwe straatnamen bespreken. Emmily Talpe zal het stadsbestuur onder meer ondervragen over de plaatsing van zonnepanelen op stadsgebouwen. De gemeenteraad zal voor de eerste keer plaatsvinden in de raadszaal van het nieuwe stadhuis Auris.

 1. Goedkeuring notulen van 2 mei 2016.
 1. Politiereglement met betrekking tot ambulante handel, alcoholverbruik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de Kenotec Ypres Rally en de Belgium Ypres Historic Rally op 22, 24 en 25 juni 2016.
 1. Jaarverslag 2015 interlokale vereniging Westhoekpersoneel. Goedkeuring.
 1. VVSG. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 9 juni 2016.
 1. IVVO. Vaststelling mandaat en goedkeuring agenda algemene vergadering van 21 juni  2016.
 1. Aangepaste gemeentelijke bijdrage aan de politiezone arro Ieper
 1. AGB Spie. Jaarrekening 2015.  Goedkeuring.
 1. AGB Vauban. Jaarrekening 2015.  Goedkeuring.
 1. IVA Grond- en bouwbeleid. Jaarrekening 2015.  Vaststelling.
 1. Stadsbestuur Ieper. Jaarrekening 2015. Vaststelling.
 1. IVA Grond- en bouwbeleid.  Meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019 en budgetwijziging 1 2016. Vaststelling.
 1. Stadsbestuur Ieper. Meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019 en budgetwijziging 1 2016. Vaststelling.
 1. Rapportage omtrent voorafgaand visum in kader van artikel 166 van het gemeentedecreet.  Aktename.
 1. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Jacob: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Pieter: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek O.l.v. Middelares: jaarrekening 2015.
 1. Anglicaanse kerk: jaarrekening 2015.
 1. Protestantse kerk: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Jan: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: jaarrekening 2015.
 1. Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: jaarrekening 2015.
 1. Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen: jaarrekening 2015.
 1. Kosteloze afstand grond gelegen Wagenmakerijstraat. Goedkeuring.
 1. Kosteloze afstand grond gelegen Bourgondiëstraat. Goedkeuring.
 1. Einde erfpacht Sint-Niklaaskerk. Principiële goedkeuring.
 1. Gemeentepersoneel. Wijziging RPR.
 1. Gemeentepersoneel. Organigram en formatie ondersteunende diensten.
 1. Gemeentepersoneel. Oprichting gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 1. Ondergronds brengen van nutsleidingen en moderniseren van openbare verlichting “project Zillebeke”. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Aanleggen van noodleiding waterleidingsnet in de Kaaistraat en Brakkestraat in het kader van het project “collector Ieperlee Centrum, 2de fase”. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Herinrichten van de Eigenheerdstraat te Ieper, aanstellen van ontwerper. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Heraanleggen van opritten langs de Pilkemseweg te Ieper. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 1. Affrezen van KWS-verharding en aanbrengen van nieuwe toplaag in diverse straten, dienstjaar 2016, deel 2. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 1. Heraanleggen van diverse voetpaden – goedkeuring aanvullende werken en wijze van gunnen.
 1. Aankoop van grote tuinbouwmachines voor de groendienst. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 1. Aanvraag tot het verkrijgen van een planologisch attest HEYMAN Filip, Zonnebeekseweg 395 , 8900 Ieper tot het herlokaliseren van de activiteiten opslag en verkoopruimte binnen het bedrijf, Zonnebeekseweg 395, Ieper – goedkeuring met voorwaarden
 1. Statuten en inwendig reglement sportraad. Goedkeuring.
 1. Principiële goedkeuring van nieuwe straatnamen (Le Touquetpark en Beeldenplein).
 1. Principiële goedkeuring van wijziging van een gedeelte van het St-Pieterskerkhof (Burggraafstraat).
 1. dé Academie. Vaststelling van het schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs van de stad Ieper.
 1. OCMW. Jaarrekening 2015 – Meerjarenplanaanpassing 2014-2019 en budgetwijziging 2016 naar aanleiding van inbreng gecumuleerd resultaat 2015. Ter kennisgeving.
 1. Vereniging OCMW Wieltjesgracht. Jaarrekening 2015 – Meerjarenplanaanpassing 2014-2019 en budgetwijziging 2016 naar aanleiding van inbreng gecumuleerd resultaat 2015. Ter kennisgeving.
 1. Vereniging Ons Tehuis. Jaarrekening 2015. Ter kennisgeving.
 1. Vereniging OLV Ziekenhuis. Jaarrekening 2015 – Meerjarenplanaanpassing 2014-2019 en budgetwijziging 2016 naar aanleiding van inbreng gecumuleerd resultaat 2015. Ter kennisgeving.
 1. Vragen en antwoorden.
 1. Mededelingen.