Gemeenteraad Ieper – 9/06/16

In de gemeenteraad werden de geplande werken in de Elverdingestraat, De Stuerstraat en de Vooruitgangsstraat besproken. Aangezien het hier gaat om drie drukke straten in het centrum, wordt heel wat hinder verwacht. Emmily Talpe wees het schepencollege op het belang van de timing en de communicatie. 

Het affrezen en aanbrengen van een nieuwe toplaag per straat neemt snel een week in beslag. De straat moet volledig afgesloten worden voor verkeer, ook parkeren zal dus niet mogelijk zijn. Het afsluiten van deze straten zal een grote impact hebben op de verkeerscirculatie en heel wat hinder veroorzaken. Emmily Talpe drukt tegenover het schepencollege de wens uit de werken niet te plannen tijdens het schooljaar, zeker wat betreft de Elverdingestraat en de Stuerstraat, en niet te laten samenvallen met andere werkzaamheden. Ze vroeg zich ook af of het niet mogelijk is de werken in verschillende fases te laten verlopen, om overlast te beperken

Talpe benadrukte ook het cruciale belang van tijdige communicatie naar bewoners en handelszaken toe: “Er zal immers geen doorgang zijn én men kan er niet parkeren. Ik moet maar even verwijzen naar het voorbeeld van de werken aan het rond punt Veurnseweg – Haiglaan om te duiden hoe snel het mis kan lopen”, aldus Talpe.