Gemeenteraad Ieper – 6 juni 2016

Op de Ieperse gemeenteraad stond de herinrichting van de Eigenheerdstraat op de agenda. Belangrijkste aanpassing is het opheffen van het verbod op doorgaand verkeer in het stuk tussen de Elverdingestraat en de Fierstraat. Emmily Talpe pleitte meteen ook voor een uitbreiding van de kiss- and ridezone in de schoolbuurt.

De huidige situatie in de Eigenheerdstraat en Fierstraat is absurd en gevaarlijk. Wie de Fiersstraat inrijdt, moet aan het einde van de straat een draaimanoeuvre uitvoeren om terug te keren, want er is geen doorgang mogelijk via de Eigenheerdstraat. Met de voorgestelde aanpassing kan men in de toekomst terug de Eigenheerdstraat inrijden tot aan de Fierstraat. Een aanpassing die door Open Ieper positief werd onthaald. De Fierstraat wordt ook éénrichtingsverkeer richting Maloulaan en men denkt aan de invoering van een schoolstraat tijdens de schooldagen.
Open Ieper vroeg bijzondere aandacht voor de ouders. Voor en na school is er heel wat stremmend verkeer en wordt er foutief geparkeerd of gestationeerd. Emmily Talpe: “De kiss and ridezone in de Elverdingestraat is minimaal: slechts twee plaatsen en dat voor twee scholen met om en bij de 1300 leerlingen. Wij stellen een uitbreiding voor van de kiss and ride zone in de Elverdingestraat, of eventueel een bijkomende zone in het stuk van de Elverdingestraat-Fierstraat.”

Tot slot herhaalde Emmily ook haar eerdere vraag om de rijrichting van ofwel de Grachtstraat ofwel het Colaertplein om te keren. Nu zijn beide straten slechts toegankelijk voor verkeer richting de Maloulaan. “Ouders die hun kind afzetten of ophalen via de Maloulaan ter hoogte van de Fierstraat, die moeten nu allemaal langs het Colaertplein en via de verkeerslichten aan het station een uitweg vinden met nogal wat opstopping van dien. Er zou dus heel wat drukte weggenomen kunnen worden indien met de rijrichting van een van deze straten verandert.”, verduidelijkte Talpe. Voor uitsluitsel is het echter wachten op de voorstelling van het nieuwe mobiliteitsplan van schepen Dehaene, waarin het voorstel bestudeerd zou worden.