Gemeenteraad Ieper – 6 juni 2016

Het Ieperse schepencollege gaat in op de vraag van de kerkfabriek om de erfpacht op de Sint-Niklaaskerk vroegtijdig te ontbinden. In de nabije toekomst zal de kerk door de Kerkfabriek te koop worden aangeboden. Emmily Talpe vroeg naar de visie van het stadsbestuur: “Alles staat en valt bij de simpele vraag: wat kan je doen met de kerk, mag de koper de kerk al dan niet geheel of gedeeltelijk afbreken? De visie van het stadsbestuur zal voor de toekomstige koper essentieel zal zijn om al dan niet tot aankoop over te gaan en voor de prijs die hij zal willen bieden.”

De kerfabriek wil de Sint-Niklaaskerk verkopen. Ze wil de koopsom gebruiken om de ontsluiting van de proosdijzaal te kunnen financieren. Dat op zich baart Emmily Talpe al zorgen: “In mijn interpellatie vorig jaar uitte ik reeds onze onvrede met het gigantische kubistische ontwerp van de kerkfabriek dat absoluut niet past binnen het historische omgeving rond de kathedraal. Het lijkt er op dat de kerkfabriek zelf de centen op tafel wil leggen zodat ze zich carte blanche kan aanmeten bij deze constructie.” Talpe rekent er dan ook op dat het stadsbestuur een evenwicht zal vinden tussen  omgeving en finaliteit van de ontsluiting, en dat mee op te nemen in de totaalaanpak van de Leetzone.

De Sint-Niklaaskerk is geen beschermde kerk en kan dus in principe afgebroken worden. De vraag rijst of het stadsbestuur dit zal toelaten. Bovendien ligt de kerk in het gezichtsveld van het beschermd herenhuis Vander Meersch, waardoor bij enige verbouwing een niet-bindend advies gevraagd moet worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Talpe vindt het daarom belangrijk dat het schepencollege zijn intenties duidelijk kenbaar maakt. “De kandidaat-koper, of dit nu de projectontwikkelaar van de Meersen is of niet, zal op voorhand willen weten of hij de kerk al dan niet grondig mag verbouwen, of gedeeltelijk of geheel afbreken. Dit zal logischerwijs ook een impact hebben op de prijs. Als de kerk louter kan fungeren als doorgang voor het project De Meersen, dan lijkt ons de geruchten van een prijs van 700 000 euro een utopie.”, aldus Talpe.

De Open Ieper fractie staat open voor een nieuwe invulling maar rekent er op dat drastische ingrepen weldoordacht gewikt en gewogen worden rekening houdende met de uitstraling van de omgeving en de ligging dicht bij het centrum. Schepen Dominique Dehane gaf aan de bezorgdheden van Talpe te delen.