Chauffeurs van De Lijn hebben het vorig jaar al te bont gemaakt op de weg. De politie moest 1.332 boetes uitschrijven, het hoogste aantal ooit. Een te zware voet, is de diagnose in 80 procent van de gevallen. “Onze rijtijden zijn te krap, we móéten wel doorrijden”, reageren de chauffeurs. De boetes moeten ze zelden uit eigen zak betalen. Maar daar wil De Lijn nu komaf mee maken.

“Verontrustend”, noemt Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open VLD) de evolutie van het aantal boetes. Ze vroeg de cijfers op aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “Meer dan 1.300 boetes, dat kan echt niet. Als zelfs buschauffeurs de verkeersregels niet meer opvolgen …  Ze hebben het leven van hun reizigers in handen.”

De snelheid naleven blijkt het grootste probleem voor buschauffeurs. Tachtig procent van de boetes is te wijten aan een zware voet. In één op de vijf gevallen reed de chauffeur meer dan 10 kilometer per uur te snel. “Nog frappanter zijn de vijf overtredingen van de vierde graad. Het gaat dan om een gesloten overweg oversteken, inhalen in een bocht of zelfs spookrijden”, aldus Talpe.

De chauffeurs verdedigen zich. “Onze rijtijden zijn veel te krap. Zeker in stadscentra is de druk enorm om op tijd aan een halte te geraken. De rijschema’s zijn niet aangepast. Zo kan een traject berekend zijn op zones 50, terwijl die zones in werkelijkheid zijn omgezet naar zones 30. Toch moet zo’n chauffeur op tijd komen”, zegt Rita Coeck van de socialistische vakbond ACOD.

De vele boetes die ze krijgen, houden hen ook niet tegen. Want een buschauffeur moet die zelden zelf betalen: De Lijn neemt zo’n 80 procent van de overtredingen op zich. “Die afspraken liggen al sinds de jaren 90 vast”, zegt woordvoerder Tom Van der Vreken. “Tijdens de opleiding en de job is veel aandacht voor verkeersveiligheid. En we volgen alle chauffeurs en pv’s op. Wie te veel pv’s verzamelt, moet terug naar de rijschool of riskeert een sanctie. Maar het valt wel mee: gemiddeld krijgt een chauffeur één pv per 115.000 kilometer.”

Twee overtredingen betalen

Toch wil De Lijn niet eindeloos blijven bijleggen voor al die boetes. “In ons voorstel aan de vakbonden willen we enkel nog bijspringen voor twee lichte overtredingen, begaan tijdens de laatste twaalf maanden. De eerste overtreding betalen we volledig terug, de tweede nog maar voor een kwart”, zegt Van der Vreken. “De onderhandelingen zijn nog niet afgerond.”

Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) vraagt alvast aan De Lijn om de chauffeurs opnieuw te sensibiliseren. “Want elke overtreding is er één te veel.”

(Wim Brillouet)

Bron: Het Nieuwsblad – 20/05/2016

 

Aanvullend persbericht:

 

17% meer verkeersovertredingen door De Lijn

Buschauffeurs van De Lijn begingen vorig jaar 17% meer verkeersovertredingen dan in 2014.  Dat is opmerkelijk, vooral omdat de voorbije jaren het aantal inbreuken gestaag daalde. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Vld) vindt de cijfers verontrustend en pleit voor meer aandacht voor verkeersveiligheid binnen De Lijn.

Uit de cijfers van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) blijkt dat De Lijn vorig jaar 1332 verkeersboetes ontving, het hoogste aantal in meer dan vijf jaar tijd. In vergelijking met 2014  is er een toename met meer dan 230 boetes. In 80 % van de gevallen gaat het om snelheidsovertredingen, waarvan bijna een op vijf de toegelaten snelheid met minstens 10 kilometer per uur overschreed.  Het is bovendien frappant dat de politie ook vijf overtredingen van de vierde graad, de zwaarste categorie vermeld in de Wegcode, noteerde. Het gaat dan bijvoorbeeld om het negeren van een gesloten overweg of het negeren van bevelen van bevoegde personen. In deze situaties brengt de bestuurder de veiligheid van passagiers onvermijdelijk in gevaar.

“De sterke stijging van het aantal verkeersovertredingen mogen we niet negeren”, zegt Emmily Talpe, die de cijfers opvroeg bij de minister. “Het is vooral van belang om buschauffeurs te wijzen op hun voorbeeldfunctie wat betreft het naleven van de verkeersregels. Als bestuurder draag je ook de verantwoordelijkheid over je passagiers. Minister Weyts kan deze sensibilisering zeker mee ondersteunen. Bovendien mag het ook niet de bedoeling zijn dat buschauffeurs door strikte tijdschema’s zich gedwongen zien om wat sneller te rijden.”

Vorig jaar nog raakte bekend dat de De Lijn gemiddeld 80% van de verkeersboetes van haar chauffeurs betaalt. Om bestuurders aan te moedigen veiliger te rijden, stelde de directie van de vervoersmaatschappij al in 2014 voor om voortaan zware of herhaaldelijke fouten niet meer uit te betalen. Talpe betreurt dat deze regeling tot op vandaag nog niet is doorgevoerd. “De combinatie van enerzijds chauffeurs zelf boetes te laten betalen en anderzijds hen te wijzen op het belang van het naleven van de verkeersregels, kan alvast een stap vooruit zijn inzake verkeersveiligheid”, besluit de Ieperse politica.