Gemeeenteraad Ieper – 4 juli 2016

Het stadsbestuur heeft aan de ontwerpteams van het project ‘Stadsvernieuwing De Leet’ laten weten dat 25% van de parkeerplaatsen aan De Leet en omgeving mag verdwijnen. Ze baseert zich voor die beslissing op de gemiddelde parkeerdruk in het gebied: net geen 75% overdag en net geen 50% ’s avonds. Oppositiepartij Open Ieper is het grondig oneens met de beslissing van het schepencollege. “Door een vierde van de parkeerplaatsen te schrappen in een gebied waar nu reeds een gemiddelde parkeerdruk heerst van 75%, creëert het stadsbestuur een parkeerdruk van 100%. Dit is ondoordacht en ongezien, een ramp voor wie woont, werkt, winkelt, investeert en consumeert in het centrum van Ieper”, zegt Emmily Talpe.

In het totale projectgebied van De Leet, dat ook het Vandepeereboom-, Sint Maartens- en Janseniusplein en de omliggende straten rond het Astridpark omvat, zijn er op vandaag 285 parkeerplaatsen aanwezig. Door de ligging vlak aan de markt zijn de parkeerplaatsen erg belangrijk voor handelaars, de horeca, de toeristen, de bewoners en voor de Ieperling die er zijn boodschappen komt doen. Toch zouden door het nieuwe stadsvernieuwingsproject 70 parkeerplaatsen verdwijnen, een vierde van het totale gebied.

De Ieperse liberalen noemen het een onbezonnen en onverantwoorde beslissing om tientallen parkeerplaatsen te schrappen zonder die elders te compenseren. Op de gemeenteraad interpelleerde Emmily Talpe het stadsbestuur over de impact hiervan op de stad. “Ik ben ongerust, heel ongerust over de toekomst van onze stad en de hypotheek die jullie leggen op haar potentieel en aantrekkelijkheid als stad om te wonen, te werken, te winkelen en te ontspannen”, aldus de politica.

Emmily Talpe benadrukt: “Het aanhoudende ontradende beleid ten aanzien van parkeren in het centrum loopt stilaan de
spuigaten uit. Ieper is een stad waar parkeren in het centrum onmisbaar is voor de lokale handel maar ook voor het comfort van elke Ieperling. Je kunt geen parkeerplaatsen, en al zeker geen 70, wegnemen in het centrum zonder die elders te compenseren. Dat kan door ofwel bovengronds de parkeerplaatsen te herstructureren, ofwel een ondergrondse parking te voorzien, met de mogelijkheid zelfs extra parkeerplaatsen te creëren.”

Schepen van Mobiliteit Dominique Dehaene bevestigde dat er potentieel 70 parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Klein lichtpunt in het antwoord was dat het de ontwerpers van het stadsvernieuwingsproject De Leet vrij staat om een ondergrondse parking mee te nemen in hun voorstel. Open Ieper zag van het stadsbestuur liever een actief beleid: “Ik heb nog geen enkel technisch verslag gezien die de mogelijkheden van een ondergrondse parking in Ieper onderzoekt en gemotiveerd steunt of weerlegt. Met de heraanleg van De Leet hebben we misschien wel een laatste kans om bijkomende parkeerplaatsen in het centrum te realiseren. Grijp deze kans dan ook.”, aldus Emmily Talpe.