Emmily Talpe zal op de volgende Ieperse gemeenteraad het stadsbestuur interpelleren over het nieuwe mobiliteitsplan van schepen Dehaene. Dat plan wil het centrum autoluw maken, door onder meer een verkeersknip aan De Neermarkt te realiseren. Daarnaast zal Talpe, naar aanleiding van het dalend aantal Ieperlingen dat zich registreert als orgaandonor, ook de vraag stellen naar een actievere sensibiliseringscampagne voor orgaandonatie. Verder zullen alle gemeenteraadsleden ook hun stem uitbrengen voor de Ieperse Vredesprijs. Ook de aanleg fietsverbinding Poperinge-Woesten, het beheersplan voor de Lakenhalle en de aanpassingswerken voor de afwatering zone Froidure (Leopold III-laan) staan op de agenda.

 1. Goedkeuring notulen van 4 juli 2016.
 1. Gemeenteraad opent stemperiode Vredesprijs.
 1. Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets van 3 oktober 2016.
 1. Goedkeuring van de agendapunten, statutenwijziging en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest Zuid van 3 oktober 2016.
 1. Goedkeuring beheersplan voor het beschermd monument de Lakenhalle.
 1. Rechtspositieregeling personeel en afsluiten dadingen in personeelszaken. Goedkeuring delegatie.
 1. Aanleg fietsverbinding Poperinge-Woesten, fase 1. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst, lastvoorwaarden en wijze van gunnen en stadsaandeel.
 1. Bovengemeentelijk netwerk Wieltje – deel Potijzestraat. Goedkeuring verrekening/afrekening
 1. Aanpassingswerken afwatering zone Froidure, Leopold III-laan te Ieper. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 1. Toekomstige mobiliteit in de binnenstad. (Interpellatie door raadslid Bolle)
 1. Mobiliteitsplan / concrete plannen busvervoer in de binnenstad. (Interpellatie door raadslid Talpe)
 1. Vragen en antwoorden.
 1. Mededelingen.