Het aantal Ieperlingen dat zich heeft laten registreren als orgaandonor, is de laatste vier jaar fel gedaald. Dat concludeert Emmily Talpe (Open Ieper) uit haar schriftelijke vraag aan het stadsbestuur. “Terwijl er in 2012 nog 292 expliciete wilsverklaringen waren, zijn dat er nu nog slechts 54. Heel wat Ieperlingen zijn niet op de hoogte van het belang van registratie als orgaandonor. Er is nood aan actieve sensibilisering”, aldus Talpe.

In ons land wachten ruim 1200 mensen op een nieuw hart, nieuwe longen of nieren. Omdat de vraag het aanbod ver overstijgt, sterven jaarlijks meer dan honderd patiënten terwijl ze wachten op nieuwe organen. De wet voorziet dat elke Belg bij zijn of haar overlijden automatisch orgaandonor is, maar in de praktijk worden de organen nooit zomaar weggenomen. De arts zal altijd bij de nabestaanden peilen naar wat de overledene zelf had gewild. Familieleden schrikken van die vraag en weten vaak niet wat de overledene nu precies zou gewild hebben. “Net om familieleden die moeilijke en emotionele keuze te besparen en om te vermijden dat beschikbare organen verloren gaan, kan elke burger zijn keuze vóór orgaandonatie vooraf duidelijk maken. Dat kan onder meer door het registreren van een wilsverklaring bij het stadhuis”, licht Emmily Talpe toe.

Uit het antwoord op een schriftelijk vraag van Talpe blijkt dat in 2015 slechts 54 expliciete wilsverklaringen met toestemming tot orgaandonatie werden geregistreerd in het stadhuis van Ieper. Dat is het derde laagste aantal van de afgelopen tien jaar. “Vooral de dalende tendens van de laatste vier jaar is opvallend: in 2012 registreerden zich nog 292 Ieperlingen als orgaandonor, in 2013 slechts 101 en twee jaar later is dit aantal dus opnieuw gehalveerd”, reageert het Ieperse parlementslid.

Deze dalende trend doet Talpe vermoeden dat heel wat Ieperlingen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om hun keuze te laten registreren of nog enige aansporing nodig hebben: “Op vandaag staan er weliswaar brochures en folders ter beschikking en ook de website voorziet de nodige informatie ,maar er kan ook ingezet worden op een meer actieve sensibilisering. Zo was er in 2012 een actie van serviceclub de Soroptimisten en deed stad Ieper actief mee aan de nationale campagne van Beldonor. Dit leidde tot een duidelijke boost in het aantal toestemmingen.”

Talpe had zelf nog een aantal suggesties klaar voor een actievere sensibilisering. “Stad Ieper zou een week rond orgaandonatie kunnen organiseren, met gerichte acties, laagdrempelige informatieverstrekking en getuigenissen. Er kan ook spontaan aan elke bezoeker van de dienst Leven een formulier voor wilsverklaring worden meegegeven. Gelijkaardige projecten in andere steden en gemeenten toonden zich al bijzonder succesvol en zorgden voor een sterke toename van het aantal registraties”, aldus Talpe.