Gemeenteraad Ieper – 5 september 2016

In de gemeenteraad van september nam Ann-Sophie Himpe (Open Ieper) na drie maanden ouderschapsverlof  haar plaats in de Ieperse raadszaal terug in. De Zillebeekse stelde het stadsbestuur meteen de vraag zich in te zetten voor het project ‘BlueAssist’.

BlueAssist is een hulpmiddel dat mensen die het moeilijk hebben zelfstandig de straat op te gaan een houvast biedt. Via papieren kaartjes of een applicatie met het logo van BlueAssist kunnen mensen hulp vragen aan medeburgers. De bedoeling is dat het BlueAssist symbool zorgt voor herkenning en dat zo de drempel om vragen te stellen verlaagd wordt.

Vorig jaar profileerde de provincie West-Vlaanderen zich reeds als eerste BlueAssist-vriendelijke provincie. “Het provinciebestuur kon zestien lokale besturen overtuigen om zich in te zetten voor BlueAssist, haar inwoners hierover te sensibiliseren en haar personeelsleden de nodige vorming te geven. Ieper was daar helaas niet bij”, lichtte Himpe toe.

Omdat de provincie West-Vlaanderen het hulpmiddel ook dit jaar blijft promoten, vroeg Himpe of het stadsbestuur van plan is de verklaring voor BlueAssist-vriendelijke stad te ondertekenen. De burgemeester reageerde positief en toonde zich bereid de nodige stappen te zetten. Hij beloofde eerstdaags contact op te nemen met de initiatiefnemers van het project. Himpe toonde zich  tevreden dat het stadsbestuur zich wil engageren voor de Ieperlingen die het op communicatief vlak wat moeilijker hebben.