Gemeenteraad Ieper – 5 september 2016

Emmily Talpe (Open Ieper) nam in de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan van schepen Dehaene op de korrel. “Het voorstel om Ieper op te delen in verschillende zones met een drastische verkeersknip aan de Neermarkt, alsook het nieuwe traject voor de toeristenbussen via het Minneplein naar de Surmont de Volsbergestraat zijn irrealistisch en onverantwoord. Ieper is te klein om haar in stukken te verdelen.”, aldus Talpe.

Het Iepers parlementslid is niet verbaasd dat er in het mobiliteitsplan wordt gegoocheld met lussen en verkeersknippen. Het is al enkele jaren bon ton in een aantal Europese hoofdsteden en ook Gent zou het systeem willen invoeren. Bij zo’n lussensysteem wordt de binnenstad ingedeeld in verschillende sectoren. De verbindingsstukken tussen die sectoren worden afgesloten, door verkeersknippen of signalisatie, met de bedoeling het verkeer telkens terug te leiden naar de ring. En al meteen daar, bij de basis van het systeem, zag Talpe het grootste heikele punt: “Ieper heeft helemaal geen volwaardige autoring! Ieper heeft met enige goeie wil een halve ring, maar die werd vorig jaar nog vol geplant met een bos aan verkeerslichten ter hoogte van de stationsbuurt.”

Talpe benadrukte dat in dit plan handelaars en bewoners kop van jut zijn. Het afsluiten van de doorgang Grote Markt naar het Vandepeerenboomplein knipt het winkelcentrum immers in twee stukken en maakt het minder bereikbaar. Het plan Dehaene voorziet ook een derde lus voor wie van de Rijselsestraat komt. Het verkeer zou de markt enkel kunnen verlaten via de D’hondtstraat. “Het sluipverkeer zal toenemen en er zal meer rondgereden moeten worden om verschillende locaties te bereiken, wat overigens absoluut niet klimaatvriendelijk is. Vergeet ook niet dat heel wat handelszaken nu al op hun tandvlees zitten door de vele vaak lang aanslepende wegenwerken EN door het huidige parkeerbeleid dat er op gericht is om parkeren in het centrum te ontmoedigen en als een sluipend gif zoveel mogelijk parkeerplaatsen uit te roeien.”
Het liberale raadslid vroeg zich bovendien af wat nu eigenlijk het probleem is dat de schepen zogenaamd wil oplossen: “De enige files die Ieper kent,  worden tijdens het spitsuur net gevormd op die halve ring aan de 12 Apostels en aan de stationsomgeving. Dit plan zal er voor zorgen dat er net daar nog meer verkeer zal komen. Wie zit daar op te wachten?”

In het toekomstige mobiliteitsplan van schepen Dehaene werd ook een nieuw parcours voor de toeristenbussen voorgesteld. Waar de bussen voorheen via de Rijselstraat naar De Leet stroomden, wil men die nu via tal van kleinere straten en langsheen maar liefst vier scholen dirigeren naar de Surmont de Volsbergestraat.  Emmily Talpe: “Wij vragen ons af hoe de schepen dat in hemelsnaam vlot wil laten verlopen. Wij zien de bui al hangen: om voldoende ruimte te creëren voor de bussen om het parcours te volgen en aan het Astridpark vlot te stationeren, zullen er nog maar eens tientallen parkeerplaatsen moeten sneuvelen in de betrokken straten.”

Talpe besloot dat het mobiliteitsplan dat hier voorligt eerder een ‘autopestplan’ lijkt. In plaats van minder kilometers met de auto, zullen de Ieperlingen net meer kilometers moeten afleggen en meer tijd spenderen in de wagen.
Ze hoopt dan ook dat het plan grondig wordt bijgestuurd. Ze riep de voltallige meerderheid op om afstand te nemen van het irrealistische lussensysteem en de verkeersknippen: “Ieper is veel te klein om haar in stukken te verdelen. Denk ook aan de Ieperlingen en aan onze gezamenlijke doelstelling, dat mag ik toch hopen, om wonen in onze stad net aantrekkelijker te maken.”

***

Lees hieronder de volledige interpellatie van Emmily Talpe op de gemeenteraad van 5 september:

 

Voorzitter, collega’s, “mobiliteit in de binnenstad”… cruciaal voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Ieper. Ik sluit in mijn interpellatie dan ook meteen aan bij een aantal elementen uit de interpellatie van collega Bolle.

Ik heb schepen Dehaene eerlijk gezegd nog nooit zo enthousiast gezien als bij de voorstelling van zijn visie over de toekomstige mobiliteit in Ieper, het is duidelijk zijn geesteskind, zijn meesterwerk van deze legislatuur, “Het plan Dehaene” zeg maar.
10 op 10 dus voor begeestering maar wat het plan zelf betreft, beste schepen, vrezen wij voor enkele zware herexamens.

De impact van een ongebreidelde uitvoering van uw plan voor Ieper is gigantisch. Ik denk dat u wel zelf kon vermoeden dat dit niet als zoete koek binnen zou gaan. De ongerustheid zwelt aan bij de Ieperlingen, de reacties en de vele vragen stromen binnen, ook uiteraard bij ons de oppositie.

U zult straks in uw antwoord wellicht aanvoeren, dat het plan nog niet definitief is en dat het overleg nog volop aan de gang is maar de precisie in het artikel en de zorgvuldige gekozen bewoordingen zoals” er is nog ruimte voor enige “verfijning” en we willen een aantal zaken volgend jaar al realiseren al dan niet onder de vorm van een proefopstelling (waaronder wellicht ook de drastische verkeersknip op de neermarkt), die duiden er – wat ons betreft – op dat u het pad nu al aan het effenen bent om dan na de verkiezingen in 2018, zonder verdoving een onnodige meer nog levensbedreigende esthetische ingreep op Ieper los te laten.

Het hoeft niet te verwonderen dat er in het mobiliteitsplan wordt gegoocheld met lussen en verkeersknippen. Het is bon ton in heel wat hoofdsteden zoals Kopenhagen en Amsterdam om een lussensysteem in te voeren, ook een aantal grote Vlaamse steden haalden hier ondertussen hun inspiratie, waaronder Gent en Leuven. Twee steden weliswaar met een omvang, bewonersaantal en verkeersdrukte exponentieel veel hoger dan Ieper.
Maar als het regent in Gent, moet het blijkbaar druppelen in Ieper.

Wat is nu de basis/de essentie van zo’n lussensysteem? Hoe werkt het? Wel de binnenstad met een ring rond, wordt in sectoren verdeeld. De verbindingsstukken tussen die sectoren worden afgesloten, door verkeersknippen of signalisatie, met de bedoeling het verkeer telkens terug te leiden naar de ring.
En meteen daar bij de basis van het systeem, daar zit al het grootste heikele punt: Ieper heeft geen volwaardige autoring!
Als verkeer doorheen de stad ontraden wordt, dan is de eerste vereiste dat er een degelijke ringverbinding is.
Ieper heeft met enige goeie wil een halve ring, een halve ring die bovendien vorig jaar nog werd vol geplant met een bos aan verkeerslichten ter hoogte van de stationsbuurt.
De doorstroming is moeizaam zeker op de piekmomenten, waardoor je zelfs sneller dwars door Ieper rijdt, dan dat je je via die halve ring waagt.
Je kunt ook bezwaarlijk van een degelijke ring spreken met straten en kruispunten als de Brugseweg, de Kalfvaart, de Basculestraat. Dat zijn woonstraten met bochten en afslagpunten die niet voorzien zijn op veel en vlot doorgaand verkeer.

En wat met de bewoners van de binnenstad? Het plan poneert wel dat ze toegankelijk plaatselijk verkeer wil optimaliseren maar het enige wat wij zien gebeuren is net een aangroei en verschuiving van de lokale verkeersdrukte met heel wat sluipverkeer in kleinere straten. Lus 1 om zoonlief aan school af te zetten, dan terug naar de ring, dan lus 2 om de baby naar de crèche te brengen, terug naar de ring en dan lus 3 om op het werk te geraken of boodschappen te doen en ’s avonds nog maar eens hetzelfde scenario. Dit zal enorm frustrerend werken en is absoluut niet klimaatvriendelijk.

Dit lussensysteem is ook potentieel het doodvonnis voor heel wat handelaars in het Ieperse stadscentrum. Unizo haalt terecht aan dat het afsluiten van de doorgang van de Grote Markt naar het Vandenpeereboomplein wel eens de doodsteek zou kunnen zijn voor de handelaars op de Leet. Je knipt het winkelcentrum dan ook in drie stukken en ontmoedigt wie komt winkelen in Ieper. Winkels worden minder bereikbaar, en klanten zullen moeilijker en verder moeten parkeren. En wat met onze Ieperlingen die minder goed te been zijn?
Vergeet ook niet dat heel wat handelszaken nu al op hun tandvlees zitten door de vele vaak lang aanslepende wegenwerken EN door het huidige parkeerbeleid dat er op gericht is om parkeren in het centrum te ontmoedigen en als een sluipend gif zoveel mogelijk parkeerplaatsen uit te roeien.
Ik ben trouwens heel benieuwd wat de schepen van lokale economie van het plan Dehaene vindt.

Wij zien eerlijk gezegd ook het probleem niet, beste schepen, dat u zogenaamd wil oplossen.
In tegenstelling tot steden als Gent kennen wij in het centrum nauwelijks files, behalve aan de schoolpoorten. De enige files worden tijdens het spitsuur net gevormd op die halve ring aan de 12 apostels en aan de stationsomgeving. Uw plan zal er voor zorgen dat er net daar nog meer verkeer zal komen. Wie zit daar op te wachten?

 

Een tweede zwaar herexamen schuilt in de nieuwe route voor de toeristenbussen.  Toeristenbussen zullen hun passagiers moeten afzetten in de Surmont de Volsbergestraat en niet meer over de Grote Markt kunnen rijden. Dit laatste geldt ook voor de bussen van de Lijn die hun halte op de Grote Markt op termijn zullen verplaatst zien naar de leetzone.
Dat we de bussen zoveel mogelijk weren van de Grote Markt en er ook een oplossing  wordt gezocht voor het wildparkeren op de Grote Markt en op de Leet van de vele toeristenbussen, dat is een goede zaak.
Maar het nieuwe parcours zoals het nu voorligt is een onlogische keuze en eerlijk gezegd ook onverantwoord.

Waar de bussen voorheen via de Rijselstraat naar de Leet stroomden en dus enkel brede en rechte hoofdstraten bereden, wil men de grote toeristenbussen nu via tal van kleine straatjes EN langsheen maar liefst vier scholen dirigeren naar de Surmont de Volsbergestraat.
Hoe ga je dat in hemelsnaam vlot laten verlopen? De afslag Elverdingestraat richting Minneplein? Het kruispunt aan de Veemarkt en de Boezingepoortstraat dat nu al een moeilijke doorstroming kent? Wat met de kasseien aan de Surmont de Volsbergestraat en de Cartonstraat? Het afdraaien naar de Lange Torhoutstraat? Waar en hoe creëer je de nodige ruimte aan het Astridpark om de bussen daar te laten stationeren?
Wij voelen de bui al hangen: er zullen nog maar eens tientallen parkeerplaatsen moeten sneuvelen in de betrokken straten om dit plan ook maar te kunnen realiseren.
De bewoners zijn kop van jut, weg parking dicht bij hun deur, maar ook welkom dagelijkse opstopping en niet in het minst fietsonveilige toestanden.

Laat de toeristenbussen halt houden op één van onze randparkings, het goederenstation of aan het hoornwerk. U promoot zelf constant dat de Ieperling maximaal gebruik moet maken van de randparkings, waarom geldt dit niet voor de toeristen. Die zijn er trouwens om onze stad te verkennen en hebben wel wat tijd om de – zoals u zelf zegt – korte wandeling naar het centrum te maken. Ik ken trouwens geen enkele toerist die mort dat hij in Venetië niet aan de deur van zijn hotel wordt afgezet.
En het stoot ook tegen de borst dat jullie deze aanpassingen en dit geldt trouwens ook voor de heraanleg van De Leetzone, nu al willen goedkeuren, om ze dan pas na de verkiezingen in 2018 uit te voeren. Dit is onbegrijpelijk, zeker na het debacle rond de snel snel aankoop van dit Auris-centrum in 2011, en de volgende legislatuur die uiteindelijk miljoenen euro’s mocht ophoesten voor de renovatie. Het zou getuigen van behoorlijk bestuur indien jullie dergelijke belangrijke beslissingen zouden leggen bij de kiezers in 2018.
Point final, men noemt dit een mobiliteitsplan, maar dit lijkt wel een ‘autopestplan’.
In plaats van minder kilometers met de auto, zullen de Ieperlingen net meer kilometers moeten afleggen en meer tijd spenderen in de wagen.
Door het systematisch wegnemen van parkeerplaatsen creëert u daarenboven nog meer zoekverkeer.
Daar gaat dus ook onze CO2 doelstelling.

Beste schepen, het is dan misschien uw droom, maar vele Ieperlingen vrezen voor een nachtmerrie in wording.
Er zijn tal van minder ingrijpende en meer doeltreffende acties die u kunt ondernemen om de mobiliteit in het centrum te verbeteren: zoals verschillende regimes overdag en ‘s avonds, kies voor 1 duidelijk aangegeven parkingroute doorheen het centrum, de knelpunten op piekmomenten aanpakken,  een ondergrondse parking in het centrum om de wagens uit het straatbeeld te halen én het zoekverkeer te verminderen, nog meer investeren in betere voetpaden en fietsvriendelijke straten, optimaliseren van signalisatie, enz.

Schepen Dehaene, ik eindig met u veel succes te wensen met uw herexamens. En ik bedoel dat in alle eerlijkheid niet spottend maar hoop oprecht dat het plan zoals het nu voorligt grondig bijgestuurd zal worden na onze tussenkomsten en de overlegmomenten die u reeds hebt gehad en hopelijk nog hebt ingepland.
Beste schepen, beste meerderheid, staar u niet blind op een irrealistisch lussensysteem en verkeersknippen, Ieper is veel te klein om haar in stukken te verdelen, denk ook aan de Ieperlingen, en onze gezamenlijke doelstelling mag ik hopen om wonen in onze stad net aantrekkelijker te maken. Ik dank u.