Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe bracht tijdens het parlementair reces een bezoek aan de Sociale Werkplaats Poperinge, beter bekend als Sowepo.  “Als lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid  wil ik de vinger aan de pols houden wat betreft de sociale en beschutte werkplaatsen, zeker nu er door de schorsing van het maatwerkdecreet heel wat onzekerheid en onduidelijkheid heerst in de sector”, licht Talpe toe. 

 Sowepo is een erkende sociale werkplaats en arbeidszorgcentrum dat meer dan 160 medewerkers tewerkstelt. Het gros van hen kan niet terecht op de reguliere arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een medische beperking. Het bedrijf profileert zich hoofdzakelijk als toeleverancier voor de industrie, maar neemt ook deelproducties van andere bedrijven voor zijn rekening. Zo werkt het nauw samen met onder meer de Sint-Bernardusbrouwerij, Delta Light en Boone International.  Daarnaast produceert Sowepo met Houblonesse eigen voedingsproducten op basis van hoppescheuten.

Algemeen directeur Walter Bilcke leidde Emmily Talpe rond in het 6 500m² grote atelier van Sowepo. Ze kreeg er toelichting over de werking van het bedrijf. Naast de assemblage van bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen  of verluchtingsroosters, worden er ook producten verpakt of logistieke voorbereidingen getroffen. Na de rondleiding ging het Ieperse parlementslid in gesprek met de personeelsverantwoordelijke van Sowepo, over de bezorgdheden van de sector en mogelijke suggesties voor verbetering.

Talpe vindt het essentieel dat ze als volksvertegenwoordiger op de hoogte is van wat er leeft op het werkdomein: “En dat kan het best door ter plaatse te gaan en te spreken met en vooral te luisteren naar de mensen uit de sector. Zo kan ik met de input die ik tijdens dit bezoek kreeg een aantal concrete vragen stellen aan de bevoegde ministers Homans en Muyters”.