Het Laatste Nieuws – 7 september 2016

“Dit lijkt veel meer op een autopestplan.” Raadslid Emmily Talpe (Open Ieper) verwoordt de kritiek van de oppositie op het nieuwe mobiliteitsplan dat de stad aan het maken is. “Het systeem wordt de doodsteek voor heel wat handelaars”, stelde Talpe in de gemeenteraad. “En dat u de Menenstraat niet autovrij maakt, is totaal onbegrijpelijk”, richtte sp.a-raadslid Philip Bolle zich tot schepen Dominique Dehaene.

Het Ieperse stadsbestuur werkt volop aan een nieuw mobiliteitsplan dat aan het einde van de legislatuur ingevoerd moet worden. De maatregelen die het stadsbestuur hierin wil opnemen, kunnen niet allemaal op de goedkeuring van de oppositie rekenen. “Laat mij duidelijk zijn: met de essentie van dit plan zijn wij het eens, namelijk doorgaand verkeer ontmoedigen en het bestemmingsverkeer vlot ter plaatse brengen”, steekt sp.a-raadslid Philip Bolle van wal. “De ring moet gesloten worden, maar hoe en wanneer dit ervan zal komen, is helemaal niet duidelijk. Zeker als je weet dat het Agentschap Wegen en Verkeer net bericht heeft gekregen dat de aangevraagde bouwvergunning op een njet stuit. Maar om doorgaand verkeer en verkeerslussen echt te doen werken, is een goede doorstroming op de ring een must. Vandaag loopt het daar vast, vooral rond de Rijselpoort.”

Dat element baart ook Open Ieper zorgen. “Om een systeem van lussen te laten werken, moet er een volwaardige ring zijn, met vlot verkeer. Dat is er nu niet. Op die manier zal het plan alleen meer verkeer brengen naar de rotonde van De 12 Apostels en het station, waar het nu al vastloopt”, stelt raadslid Emmily Talpe. “Het systeem wordt bovendien de doodsteek voor heel wat handelaars en zal veel meer verkeer met zich meebrengen van mensen die op verscheidene locaties in de stad moeten zijn. Wij zien, eerlijk gezegd, het probleem niet eens dat u hiermee wil oplossen. De enige plaatsen met files in onze stad zullen met dit plan nog drukker worden.”

Toeristenbussen

Een tweede punt waar beide oppositiepartijen niet over te spreken zijn, is het verkeer van de toeristenbussen. “Dit is een draak van een plan op vlak van logica, verkeersveiligheid en parkeerplaatsen”, klinkt het bij sp.a, die voorstelt de toeristenbussen dezelfde route te laten volgen als de bussen van De Lijn. “In dit nieuwe plan stuurt u de bussen door kleine straatjes en langs vier scholen om het Astridpark te bereiken, waar voor een nieuwe bushalte ongetwijfeld nog heel wat parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Terwijl zij net zo goed op een randparking of aan het Hoornwerk de mensen kunnen afzetten”, vult Talpe aan. “Er zijn heel wat andere, minder ingrijpende acties mogelijk om het verkeer in onze stad vlotter te laten verlopen en toch de mensen vlot naar de stad te laten rijden.”

Voor sp.a blijft ook het niet verkeersvrij maken van de Menenstraat een heikel punt. “De straat is de definitie van een perfecte straat om verkeersvrij te maken. Maar u durft duidelijk niet tegen de mening van de lokale handelaars ingaan”, klinkt het scherp bij Philip Bolle.

Luisteren

Schepen van Mobiliteit Dominique Dehaene (CD&V) belooft de voorstellen van de oppositie mee te nemen in de verdere besprekingen. “Het laatste wat we willen, is deze beslissingen overhaast nemen”, zegt Dehaene. “Er moet een draagvlak zijn voor dit nieuwe plan en als dat nodig blijkt, zijn aanpassingen zeker nog mogelijk. Maar we zijn er wel van overtuigd dat heel wat jonge Ieperlingen het zonder wagen doen en de auto dus niet langer koning is. Daar proberen we ook aan tegemoet te komen. Bovendien zal elke straat in de binnenstad met dit plan nog steeds bereikbaar zijn met de wagen, maar we willen mensen laten nadenken over hun autogebruik.” Over de Menenstraat blijven de meningen verdeeld. “Wij zijn volwassen genoeg om ons besluit niet zomaar te laten sturen door een groep mensen, maar luisteren natuurlijk wel naar de verschillende meningen over het onderwerp”, reageert Dehaene op de kritiek van Philip Bolle.

Lisa Bacelle

Het Laatste Nieuws, 07/09/16