Gemeenteraad Ieper- 4 juli 2016

Emmily Talpe pleitte in de gemeenteraad opnieuw voor een soepeler terrassenbeleid. Aanleiding daartoe was de weigering van het schepencollege om tijdens de kerstmarkt winterterrassen toe te laten aan de horecazaken op de Grote Markt.

In Ieper worden terrassen enkel toelaten na de kattenfoor en dit tot 11 november. Open Ieper pleit al jaar en dag om vaste terrassen het hele jaar rond toe te laten, tevergeefs. Ook het voorstel vorig jaar om, in navolging van Brugge, minimalistische winterterrassen te tolereren, werd niet weerhouden. De burgemeester benadrukte dat hier de komende jaren geen verandering te verwachten valt: het akkoord met de sector loopt nog tot aan 2018, tot aan de verkiezingen.

Emmily Talpe betreurt dat er voor het stadsbestuur mordicus geen sprake kan zijn van terrassen buiten het seizoen, zelfs al zijn dit louter losse tafels en stoelen: “Een akkoord met de sector mag dan een goede zaak zijn, er is hier een ruimer plaatje. Terrassen zijn niet alleen goed voor de sector maar ook voor de Ieperling en de toerist, voor het imago van Ieper als aangename winkel- horeca stad.”