Gemeenteraad Ieper- 4 juli 2016

Op de gemeenteraad stond de slabakkende verkoop van de percelen in de duurzame wijk De Vloei opnieuw ter discussie. Het stadsbestuur besliste de verkoopprocedure te versoepelen en de percelen uit fase 1 en fase 2 tegelijk te koop aan te bieden. Emmily Talpe vindt de aanpassing alvast een goede zaak.

In het nieuwe reglement zijn het lotingssysteem en de inschrijvingstermijn achterwege gelaten. Volgens Talpe is de procedure zo een stuk minder omslachtig geworden: “Nu schrijft de kandidaat-koper zich in, en daarna kan hij aan de balie Wonen een perceel gaan kiezen. De koper is dus ook zeker van het perceel naar zijn keuze.”

Talpe bepleitte tevens een betere verkoopstrategie. “We kunnen niet blijven de negatieve snaar bespelen, het is nu zaak om actie te ondernemen en werk te maken van gerichte publiciteit. Is er overleg met de andere partners in het project?”

Schepen Dominique beweerde dat de partners (nog) geen reden tot paniek zagen. Talpe vond deze uitspraak van de schepen toch opmerkelijk: “Als amper vier loten uit de eerste fase verkocht werden, dan kan toch bezwaarlijk gesteld worden dat er geen reden is tot actie. De verkoop moet dringend aangewakkerd worden.”