Gemeenteraad Ieper – 03/10/16

Op de gemeenteraad van oktober voegde Emmily Talpe een aanvullend agendapunt toe aan de zitting. Het liberale raadslid vroeg aan het stadsbestuur om het lokaal verblijfsregister, dat sinds 15 februari is ingevoerd, kenbaar te maken bij de Ieperlingen en er ook (al dan niet financiële) voordelen  aan te koppelen. “Hiermee willen we vooral minderjarige kinderen die niet gedomicilieerd zijn in Ieper maar er wel verblijven in het kader van co-ouderschap, laten genieten van bepaalde voordelen die aan het verblijf zijn gekoppeld,” aldus Talpe. De meerderheid ging echter niet op het voorstel in. Talpe reageerde geschrokken: “Ik ben werkelijk verbaasd over de conservatieve houding van het stadsbestuur. Ze laten kinderen van gescheiden ouders in de kou staan.”

Begin 2014 had 1 kind op 5 in Vlaanderen gescheiden ouders. Dit is een maatschappelijk realiteit. Wanneer een kind in co-ouderschap opgroeit,  een week bij de mama en een week bij de papa, kan het op vandaag slechts bij 1 van de ouders gedomicilieerd worden. En dan heeft gevolgen op lokaal vlak. “Een aantal voordelen, zoals kortingen, gratis ingang musea, voorrangsregelingen en de vrijetijdspas worden immers gekoppeld aan de inschrijving in het bevolkingsregister. Ook heel wat briefwisseling met informatie gericht aan minderjarigen, zoals over kampen, over inschrijving in de sport- of muziekschool en over evenementen is gebaseerd op de informatie uit het bevolkingsregister”, verduidelijkt Emmily Tape. “Bijgevolg kunnen kinderen van gescheiden ouders, die niet gedomicilieerd zijn in Ieper maar bijvoorbeeld bij hun mama in Zonnebeke, niet bereikt worden en niet genieten van bepaalde voordelen.”

Maar er is goed nieuws. Sedert 15 februari kan men de gedeelde huisvesting van minderjarigen registeren in een lokaal verblijfsregister. Elk stadsbestuur werd in februari door het rijksregister van de FOD Binnenlandse zaken in kennis gesteld van dit lokaal register en haar finaliteit. Emmily Talpe legt uit hoe het systeem precies werkt: “Op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord van de ouders, kunnen de bevolkingsdiensten de gedeelde huisvesting van kinderen registreren. Dit houdt niet in dat er automatische bijkomende socio-economische of fiscale rechten worden toegekend maar het is wel bijzonder nuttig voor de lokale overheid. Die weet hiermee wanneer een kind gedurende een bepaalde tijd op haar grondgebied verblijft, en dat is belangrijk voor het verstrekken van bepaalde informatie over bijvoorbeeld de muziek- of sportschool, voor kortingen voor vrijetijdsactiviteiten of faciliteiten (vrijetijdspas, gratis toegang tot musea) maar ook voor veiligheidsredenen (hulpdiensten die weten dat op een bepaald adres eventueel een kind verblijft).”

De fractie van Open Ieper stelde daarom voor

  • dat het bestuur het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan haar inwoners, via alle mogelijke kanalen;
  • dat het bestuur een oplijsting maakt van alle (al dan niet financiële) voordelen, die kinderen, die hun domicilie hebben in Ieper, genieten, met inbegrip van de doelgroepen die ressorteren onder het OCMW;
  • dat het bestuur een beslissing aan de gemeenteraad voorlegt opdat kinderen, die ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde (al dan niet financiële) voordelen bekomen.

Schepen Delie  reageerde negatief op het voorstel en vond een apart register niet zinvol. Hij haalde aan dat sinds 15 februari zich nog geen enkele Ieperling aan het loket had gemeld hiervoor. Talpe was verontwaardigd dat de meerderheid geen gehoor gaf aan het voorstel. “Als deze recente wet niet kenbaar wordt gemaakt, dan weten mensen dit niet en zullen ze zich ook niet aanmelden. De gewone Ieperling leest het staatsblad niet. Ik vind het erg dat u blijft vasthouden aan het klassieke beeld van het getrouwde koppel, tot de dood hen scheidt. U laat kinderen van gescheiden ouders in de kou staan,” aldus Talpe.