Maandag 5 december vindt de laatste Ieperse gemeenteraad van 2016 plaats. Onder andere de aanleg van het Kattenkerkhof en de baggerwerken aan Dikkebusvijver zullen worden besproken. Daarnaast zal de raad de naamswijziging van het noordelijke deel van de Taccoenstraat tot de Van Wonterghemstraat goedkeuren. Emmily Talpe heeft nog twee bijkomende vragen aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd. Ten eerste informeert ze naar het standpunt van de meerderheid over de restauratie van de Yorkshire Trench in Boezinge. Verder vraagt ze het stadsbestuur of ze van plan is in te tekenen aan de definitieve uitrol van BE-alert. BE-alert is een alarmeringstool die werd ontwikkeld door het Crisiscentrum en die onder meer toelaat om bij rampen of noodsituaties de bevolking te waarschuwen via sms.

 1. Goedkeuring notulen van 7 november 2016 .
 1. Vertegenwoordiging van de stad in de vervoersregio voor de pilootregio basisbereikbaarheid Westhoek.
 1. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2016.
 1. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016.
 1. Goedkeuring agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016.

 

 1. Wijziging statuten projectvereniging CO7 n.a.v. erkenning als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst

 

 1. Aanleg openbaar domein site Kattenkerkhof, 2e fase – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 1. Heraanleggen voetpaden Veurnseweg te Brielen
 1. Ruimings- en verdiepingswerken Dikkebusvijver (baggerwerken) – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 1. In Flanders Fields Museum vzw – agendapunten algemene vergadering 15/12/2016 – standpuntbepaling gemeenteraad.
 1. Voltrekken van huwelijken. Goedkeuring bijkomende plaatsen
 1. Contantbelastingsreglement recyclagepark en afvalinzameling huis-aan-huis
 1. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2017
 1. Heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing 2017
 1. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
 1. Verkoop stukje grond gelegen Kasteelweg te Vlamertinge
 1. Kosteloze afstand grond gelegen Velodrooomstraat-Vanderstuyftstraat
 1. Terbeschikkingstelling stadspersoneel aan vzw Argos

 

 1. Samenwerkingsovereenkomst “De Vloei”

 

 1. Definitieve goedkeuring van wijziging van het noordelijk deel van de Taccoenstraat in Van Wonterghemstraat

 

 1. Steunt Ieper de strijd tegen sociale dumping via de opname van de in België toepasselijke minimumlonen als verplichting in overheidsopdrachten. (Interpellatie door raadslid Goudeseune)
 1. (Interpellatie door raadslid Bouchaert)
 1. Vragen en antwoorden
 1. Raadslid Goudeseune over uitlenen van tentoonstellingspanelen
 2. Raadslid Bolle over Ruimte Vlaanderen (BRV)
 3. Raadslid Bolle over PWA wordt Wijkwerken
 4. Raadslid Talpe over restauratie Yorkshire Trench Boezinge
 5. Raadslid Talpe over BE-alert
 6. Toegangspoorten tot de duurzame wijk ‘De Vloei’ voor de fietsers, wandelaars en busgebruikers