Gemeenteraad Ieper – 5 december 2016

Op de gemeenteraad drong Emmily Talpe (Open Ieper) bij de meerderheid aan om mee te stappen in de uitrol van de alarmeringstool BE-alert. “BE-alert is een communicatie-instrument ontwikkeld door het Crisiscentrum dat toelaat om burgers via sms te verwittigen bij noodsituaties”, legt Talpe uit. “Deze tool biedt voor steden en gemeenten  heel wat opportuniteiten op vlak van lokale informatieverstrekking.” De burgemeester reageerde positief en bevestigde dat Ieper zal deelnemen.

Op 24 november werd door de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat toelaat om burgers via sms te verwittigen bij rampen, aanslagen of andere noodsituaties. Wie zich in een afgebakende risicozone bevindt, kan op die manier verwittigd worden en instructies krijgen via gsm. Dit zal de hulpverlening tijdens rampen of noodsituaties heel wat vlotter laten verlopen.

Dit goedgekeurde wetsontwerp is in feite een opstap naar de uitrol van de alarmeringstool BE-Alert, een federaal communicatie-instrument dat een aantal jaar geleden werd ontwikkeld door het Crisiscentrum. “Provincies en lokale overheden kunnen een beroep doen op BE-alert wanneer zich plaatselijk een noodsituatie voor doet”, zegt Vlaams parlementslid Emmily Talpe. “Denken we maar aan de vraag om ramen en deuren te sluiten tijdens een giframp, gaslek of instructies voor evacuatie bij noodweer.” BE-alert alarmeert de inwoners van de risicozone via de verschillende beschikbare communicatiekanalen, zoals spraakoproepen, sociale media, sirenes, en ook sms-berichten, …
In 2014 werd het platform al opgestart in een twee jaar durend proefproject in 33 steden en gemeenten over België, waaronder ook in Ieper.  In de loop van 2017 plant het Crisiscentrum de uitrol van BE-alert over het hele land. Steden en gemeenten kunnen afzonderlijk in het systeem stappen. “De intekeningsoproep hiervoor zal allicht begin 2017 volgen, en in een eerste fase zullen de pilootgemeentes de kans krijgen om in te stappen”, aldus Talpe, die al meteen bij het stadsbestuur peilde naar de bereidheid om hier in mee te gaan.

Burgemeester Jan Durnez bevestigde dat Ieper zou instappen in het crisiscommunicatieplatform. Op de vraag van Talpe voor welke noodsituaties het systeem aangewend zou worden, kon de burgemeester nog niet antwoorden. “Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn de Ieperling elke dag te bestoken met allerhande minder relevante mededelingen, maar als dit goed wordt aangepakt, kan dit een bijzonder waardevol communicatiemiddel zijn. Zo had bij de recente brand op de industriezone via BE-alert een sms uitgestuurd kunnen worden naar omwonenden om ramen en deuren te sluiten”, besloot het liberale parlementslid.