Het Nieuwsblad – 7/12/16

Vlaanderen wil niet betalen voor het herstel van Yorkshire Trench in de Bargiestraat die jaarlijks door duizenden leerlingen en toeristen wordt bezocht. De stad gaat nu op zoek naar een tussenoplossing.

De raad van bestuur van het In Flanders Fields Museum moet beslissen of ze 20.000 euro wil investeren in het tijdelijke herstel van de Yorkshire Trench in de Bargiestraat. Met dat geld zal de noordelijke toegang van de dug-out hersteld worden met hardhout zodat het rottingsproces kan worden uitgesteld.

“Bij goedkeuring kunnen de werken kort na Nieuwjaar worden uitgevoerd en zal de site weer volledig bezoekbaar zijn in de komende herdenkingsjaren”, zegt schepen voor Herdenking Jef Verschoore (CD&V). “Het is betreurenswaardig dat Onroerend Erfgoed deze site niet wil beschermen en we dus geen geld zullen ontvangen van Vlaanderen. Dit is nochtans de enige combinatie diepe dug-out en loopgraaf . Het is ook de enige loopgraaf in de Westhoek die gratis te bezoeken is en dus jaarlijks vele duizenden scholieren en toeristen lokt. Als reden geven ze aan dat een eerdere restauratie in 2003 niet correct is gebeurd omdat er gebruik werd gemaakt van beton. Toen waren er echter helemaal nog geen voorschriften omtrent dergelijke restauraties.”

Emmily Talpe (Open Ieper) vroeg het bestuur ook al verder na te denken. “Je kunt natuurlijk wel stellen dat het jammer zou zijn om de site niet te behouden, maar is het niet dweilen met de kraan open? De locatie op een bedrijventerrein is niet ideaal als trekpleister. Als de kosten beperkt kunnen gehouden worden dan ga ik akkoord, maar we moeten toch ernstig nadenken over de periode na 2018.”

Een grondig herstel zou 100.000 euro kosten. Het is echter zeker dat op langere termijn nieuwe schade zal optreden door een constant wisselend peil van grondwater en het feit dat de zandzakken onderhevig zijn aan weersomstandigheden en aan bezoekers. “We zullen ons inderdaad moeten beraden over hoe we deze site kunnen consolideren. We beseffen dat een niet-toegankelijke loopgraaf een minder grote belevingswaarde zou hebben. De historische en educatieve waarden blijven anderzijds intact. We hopen op een formule die de kool en de geit spaart”, antwoordde de bevoegde schepen.

Tommy Huyghebaert