Gemeenteraad Ieper – 5 december 2016

Op de gemeenteraad werden de plannen voor aanleg van voetpaden, parkeerplaatsen en groen op de site Kattenkerkhof voorgesteld. Emmily Talpe (Open Ieper) gaf een aantal kritische bemerkingen en suggesties mee bij het voorgestelde plan. Ze pleitte onder meer voor een beperking van de kiss and  ride zone tot de uren van de Academie, en voor een langere openingsduur van de ondergrondse parkeergarage onder de bibliotheek.

Emmily Talpe: “Het plan voorziet een kiss and ride-zone met vier parkeerplaatsen ter hoogte van de inrit van de ondergrondse parkeergarage. Betekent die kiss and ride zone dat ouders hun kinderen niet langer zullen kunnen afzetten en ophalen in de Weverijstraat? Vier kiss and ride plaatsen lijken ons in ieder geval te weinig om het aanbod in de Weverijstraat op te vangen.” Daarnaast vroeg het liberale parlementslid zich ook af of de zone kiss and ride beperkt zal zijn tot de uren van de Academie. “Er is rond het Kattenkerkhof heel wat bewoning en een hoge parkeerdruk zeker ‘s avonds. Ik kan me goed inbeelden dat die vier plaatsen dan heel goed bruikbaar zijn”, aldus Talpe.

In de plannen worden ook vijf parkeerplaatsen voor mensen met een handicap voorzien rond het nieuwe appartementsgebouw. “Samen met drie plaatsen aan de Academie en één ondergronds zijn dat er in totaal negen dicht bij elkaar”, zegt Talpe. “Voor onze fractie is dit uiteraard geen probleem, maar we stellen ons wel de vraag of er al een telling of bevraging gebeurd is. Het kan niet de bedoeling zijn dat die plaatsen overwegend leeg staan.” Ze verwees daarbij ook naar de parking aan de achterzijde van het station, waar ook te veel parkeerplaatsen voor mensen met een handicap werden ingericht en waar men nu zal bijsturen. “Beter op voorhand meteen goed inschatten dan later te moeten bijsturen”, vond Talpe.
De politica had ook nog een laatste opmerking over de ondergrondse parkeergarage: “Die parking wordt nu afgesloten om 23u, dat is best vroeg, zeker met een restaurant op wandelafstand. Is er bereidheid om dit langer open te laten, bijvoorbeeld tot middernacht? Dan wordt dit afgestemd op op het bijgestuurde beleid inzake doven van straatverlichting, ook daar bleek 23u te vroeg te zijn.” Schepen Dominique Dehaene beloofde de opmerkingen van Talpe te zullen meenemen en te bestuderen.