Het Nieuwsblad regio Oostende-Westhoek – 13/12/2016

Open VLD Westhoek eist het behoud van 90 km per uur op de gewestwegen N8 (Ieper-Veurne), N369 (Ieper-Diksmuide), N35 (Diksmuide-Veurne, N355 (Diksmuide-Nieuwpoort) en de N313 (Ieper-Hooglede).

“Door het ontbreken van een snelweg zijn bedrijven en inwoners aangewezen op de gewestwegen. De verlaging van de maximumsnelheid betekent langere reistijden en dus een stap achteruit voor de mobiliteit. Door het invoeren van de 70 km per uurnorm voor wegen buiten de bebouwde kom van minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) worden de economie en de mobiliteit nog verder achteruit geduwd”, klinkt het bij voorzitter Laurent Hoornaert.

“Ook de brain drain wordt aangewakkerd ten voordele van veel beter ontsloten gebieden in Vlaanderen”, voegt secretaris Sabien Lahaye-Battheu er aan toe.

“Eerder dit jaar bevestigde de minister nog aan mij dat alle modellen voor de N8 opnieuw onderzocht zullen worden, inclusief de doortrekking van de A19”, zegt Vlaams parlementslid Emmily Talpe. “Dat dit wederom tijd zal vergen, behoeft geen betoog. Ook een aantal geplande aanpassingswerken blijven tot op heden dode letter. Alleen wanneer er een verbetering van de globale wegeninfrastructuur is een verlaging van de snelheid aanvaardbaar.” (thv)

Het Nieuwsblad