Minister Muyters stelde gisteren in het Vlaams parlement een tienpuntenplan voor om het personeelstekort in de bouwsector op te vangen. Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe zal de VDAB ook bijzondere aandacht geven aan het groot aantal openstaande vacatures in de transportsector. Talpe benadrukte de pijnpunten van beide sectoren en vroeg de minister om kort op de bal te spelen:  “Ik denk onder meer aan de vergrijzing, de aantrekkelijkheid van het beroep en de toegankelijkheid van de opleiding, de strijd tegen fraude en sociale dumping, de nood aan flexibel personeel om in te spelen op de pieken. Ook het onderwijs moet snel schakelen bij nieuwe evoluties.”

De economie trekt weer aan en traditiegetrouw is de bouw daarvoor een goede graadmeter. “De bouwsector heeft al langer heel wat knelpuntvacatures, maar het aantal wordt nu alleen maar groter (20.000 openstaande vacatures). Er is dringend nood aan extra mensen, en in het bijzonder aan technisch geschoold personeel ”, legt Iepers parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) uit. “Ook de transportsector zoekt 5000 werknemers. Door de effectiviteit van de strijd tegen oneerlijke concurrentie keren heel wat transportbedrijven terug naar ons land. Daarnaast heeft de sector ook te maken met een sterke vergrijzing van het beroep. De gemiddelde leeftijd van een truckchauffeur ligt boven de 45 jaar.”

Tienpuntenplan

Talpe confronteerde minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) met deze bevindingen en vroeg  hem welke inspanningen de VDAB zal leveren om de toeleiding van werkzoekenden naar deze sectoren te optimaliseren. Wat de bouwsector betreft kondigde de minister tien specifieke maatregelen aan. “In de toekomst zullen werkzoekenden kosteloos een bouwopleiding kunnen volgen. Er worden ook vijf proefprojecten duaal leren in de bouwsector opgestart, waardoor leerlingen al tijdens hun middelbare school een bouwberoep kunnen aanleren”, zegt Talpe, die tevreden is dat de minister volop de kaart trekt van scholing en opleiding.

Kilometerheffing

Muyters beloofde ook om extra middelen, gegenereerd uit de kilometerheffing, te gebruiken om de vergrijzing in de transportsector op te vangen. Er komen 200 bijkomende IBO-trajecten en de capaciteit voor voor- en schakelopleidingen wordt verhoogd. Bovendien werkt de VDAB actief mee aan de opleiding van jongeren tot beroepschauffeurs. “Verder zal ook extra ingezet worden op het in orde stellen van rijbewijzen van werkzoekenden die nog geen attest van vakbekwaamheid hebben behaald”, aldus Talpe.

De liberale politica vroeg minister Muyters bijkomend om aandacht te hebben voor het negatieve beeld dat leeft van zowel de bouw- als de transportsector: “Het opleidingsaanbod is er, het is nu zaak om de jongeren en werkzoekenden warm te maken om deze te volgen. Het imago van de sector is daarbij een belangrijke factor.”