Gemeenteraad Ieper – 6/2/17

Op vraag van Emmily Talpe (Open Ieper) zal het Vleeshuis in de toekomst misschien toch gebruikt kunnen worden voor commerciële events. Talpe drong hier op aan naar aanleiding van bijkomende werken die het stadsbestuur wil uitvoeren: “Ondertussen loopt de kostprijs voor de herinrichting op tot 755 000 euro, en dat terwijl het stadsbestuur het gebouw normaliter niet ter beschikking wil stellen voor bedrijven. Gezien de zware investeringen vroeg ik dan ook dit te heroverwegen.”

De herinrichting van het Vleeshuis werd reeds besproken en goedgekeurd op de gemeenteraad van april. De werken waren relatief beperkt en noodzakelijk: het sanitair was dringend aan vervanging toe en een liftenschacht is nodig om de toegankelijkheid voor elke Ieperling te verzekeren. De verbouwing staat nu echter opnieuw op de agenda omdat wordt voorgesteld om ook de vloertegels uit te breken en nieuwe te plaatsen. Emmily Talpe: “Er zit in het dossier bij dit agendapunt geen omstandige motivatie of beschrijving van de staat van de huidige vloer en waarom deze werken noodzakelijk zijn. Dit maakt het voor ons gemeenteraadsleden wel moeilijk om te beoordelen. Bovendien is de meerkost, die geraamd wordt op 105 000 euro, niet min”.

Talpe verwees in haar tussenkomst ook terug naar het reglement voor het gebruik van het Vleeshuis. “Ik heb daarbij bezwaar geuit omdat het Vleeshuis niet gebruikt mag worden door bedrijven bijvoorbeeld voor een personeelsfeest, of voor commerciële activiteiten zoals de voorstelling van een nieuw product. De schepen verwijst daarvoor naar alternatieve locaties zoals het Perron of het auditorium in het Auris, maar deze missen de authentieke uitstraling van het Vleeshuis en liggen niet midden in het centrum”, zegt het liberale parlementslid. “Nu met de aanleg van nieuwe vloeren de investering verhoogd wordt, wil ik opnieuw vragen om het gebouw alsnog voor iedereen open te stellen.”

De burgemeester kon zich vinden in Talpes opmerking en beloofde het toekomstig gebruik van de zaal opnieuw te bekijken, samen met de dienst toerisme die het gebouw zal beheren. Talpe reageerde tevreden: “Het betreft een grote investering, dus meer gebruik van de infrastructuur is zeker wenselijk. Ik zal dit verder opvolgen en ik hoop dat de daad bij het woord gevoegd wordt.”