Gemeenteraad Ieper – 6/2/17

De selectieprocedure voor de aanstelling van een ontwerpteam voor de herinrichting van het voormalige Ieperse openluchtzwembad is afgerond. Opmerkelijk is dat het schepencollege pas nu, na de selectie, aan de gemeenteraad voorlegt om de opdracht uit te breiden. Emmily Talpe (Open Ieper) stelt zich hier ernstige vragen bij: “Ten eerste vraag ik me af of deze manier van werken juridisch correct is. Ten tweede zouden er vermoedelijk ook meer ontwerpbureaus zich kandidaat gesteld hebben als de opdracht al voor de selectieprocedure was uitgebreid. Ieper mist zo dus de kans op een brede keuzemogelijkheid in ontwerpen.”

Het Ieperse stadsbestuur had van meet af aan hoge verwachting voor het aantal offertes dat zou worden ingediend voor de selectieprocedure van de herinrichting van het zwembad. Finaal bleken dat er slechts vijf te zijn. Het gebrek aan interesse zou te wijten zijn aan de ‘beperkte omschrijving van de opdracht’. Die liep initieel immers enkel over het voorontwerp van het inrichtingsplan, terwijl de ontwerpers betrokken willen zijn tot en met de stedenbouwkundige vergunning. Met een verruiming van de opdracht stijgt de prijs van 25 000 euro tot 60 000 euro. In deze wetenschap besliste de selectiejury alsnog verder te gaan met de vijf ingediende offertes. Pas nu, na de selectie, wordt de vraag om de opdracht uit te breiden voorgelegd. “Is deze manier van werken wel juridisch sluitend?”, vroeg Emmily Talpe zich af. Burgemeester Jan Durnez was hier niet zeker van en besloot de stemming over het dossier uit te stellen naar de volgende vergadering.

Talpe formuleerde vanuit de liberale fractie ook een aantal opmerking bij het voorontwerp van de opdracht voor de herinrichting van het zwembad. Dat bestaat uit een combinatie van het behoud van de geschiedenis van de site met recreatieve bestemming en een integratie van een vredesproject. “Open Ieper heeft steeds gepleit voor het behoud van het openluchtzwembad. Het belangrijkste is evenwel dat deze site terug zijn rol van waardevolle en laagdrempelige ontmoetingsplek voor de Ieperlingen kan opnemen. Wij zijn dan ook niet gewonnen voor het zogenaamde vredesproject dat jullie er willen integreren. Er worden al heel veel publieke middelen besteed aan het oorlogstoerisme. Laat ons de site echt teruggeven aan de Ieperling, in de meest zuiver vorm”, aldus het Ieperse parlementslid.