Gemeenteraad Ieper – 29 maart 2017

Op initiatief van Emmily Talpe keurde de Ieperse gemeenteraad de engagementsverklaring tegen sociale dumping goed. “Steden en gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid in de strijd tegen sociale fraude. Door het ondertekenen van de engagementsverklaring verbindt stad Ieper zich ertoe de strijd tegen sociale dumping te voeren, niet samen te werken met bedrijven waarvan men inbreuken vermoedt en aanwijzingen van sociale fraude te signaleren via het meldpunt Eerlijke Concurrentie.

Oneerlijke concurrentie door sociale fraude en dumping (het niet betalen van lonen of sociale bijdragen, mensenhandel, …) legt een grote druk op onze economie. Zowel de federale als Vlaamse regering nemen initiatieven om dit op te sporen en prioritair aan te pakken, en zo onze bedrijven meer ademruimte te geven. Emmily Talpe benadrukt dat ook steden en gemeenten een grote verantwoordelijkheid dragen in de strijd tegen sociale fraude: “Niet alleen zijn ze goed voor de helft van de openbare aanbestedingen in ons land, ook zijn zij, vanwege hun positie dicht bij de burger en hun kennis van economische activiteiten op hun grondgebied, bijzonder goed geplaatst om mogelijke sociale dumping vast te stellen. En ze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners met meldingen over oneerlijke concurrentie.”

Net omwille van die grote verantwoordelijkheid, lanceerde het kabinet van staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer een engagementsverklaring voor lokale besturen.

Door het ondertekenen van de engagementsverklaring

  • erkennen steden en gemeenten dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping een strijd is die we op alle niveaus moeten voeren.
  • erkennen steden en gemeenten dat ze niet zullen samenwerken met bedrijven waarvan ze vermoeden dat er inbreuken zijn tegen de regels van tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
  • engageren lokale besturen zich om vermoedens van sociale dumping en/of sociale fraude te melden via het meldpunt voor eerlijke concurrentie

Talpe plaatste de engagementsverklaring op de agenda van de gemeenteraad en kreeg de steun van alle partijen. Het liberale parlementslid reageerde tevreden: “Met de engagementsverklaring geven we een duidelijk signaal dat sociale dumping en fraude ook in Ieper niet getolereerd wordt. Uiteraard mag dit geen loos engagement blijven. Ieper moet daad bij woord voegen.”