Gemeenteraad Ieper – 27 maart 2017

De voorstelling van de vier ontwerpen voor de heraanleg van de Leet in oktober vorig jaar en de vervolgens luttele 12 dagen om de min- en pluspunten door te geven via de website van de stad of via een ideeënbus op het stadhuis, kun je volgens Talpe bezwaarlijk een volwaardig inspraakmoment noemen. Een groot deel van de Ieperlingen werd niet bereikt en niet gehoord. Het resultaat was er ook naar:  amper 66 individuele reacties en 4 reacties van groeperingen. “Schepen Dehaene gaf toe dat het momentum heel kort was maar hij vond het allemaal niet zo erg, het was toch ‘mogelijk’ om input te geven. En daarmee zijn de handen schoongewassen zo blijkt”, zegt Talpe.

Talpe herinnerde de schepen ook aan zijn uitspraak dat hij nog nooit de inbreng van participatietrajecten zomaar naast zich neer heeft gelegd. Daar had ze echter ernstige bedenkingen bij: “Ik heb op 25 februari via schriftelijke vraag de gedetailleerde resultaten van het participatiemoment van oktober vorig jaar opgevraagd. Als we de resultaten nader bekijken dan zien we dat maar liefst 45 van de 66 reacties, of wel 68%, bijna 2 op 3, de ondergrondse parking in plan A als een pluspunt vermeld.  Ook de milieuraad, gecoro, centrummanagement, Voka, Unizo en de horeca haalden expliciet de ondergrondse parkeergarage aan als pluspunt. En wat doet u schepen Dehaene, die de bevindingen van participatiemomenten nooit naast zich neerlegt?  U dankt iedereen voor hun inbreng en schrapt de ondergrondse parkeergarage”, aldus het liberale parlementslid.

Het gekozen ontwerp werd ondertussen grondig aangepast zo meldde de schepen. Op 1 april wordt dit voorgesteld aan de Ieperling. Na de voorstelling krijgt de Ieperling nog 1 maand om zijn bevindingen mee te geven. Emmily Talpe: “Wij maken ons geen illusies over dit vermeende wederom veel te korte inspraakmoment. De kogel is door de kerk, we mogen er enkel nog van ‘kennisnemen’.”