Op 27 maart komt de Ieperse gemeenteraad opnieuw bijeen. Op de agenda staan onder meer de bespreking van  de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad, de aankoop van voertuigen voor de groendienst en de heraanleg van de riolering in de Dikkebusseweg. Emmily Talpe zal in een toegevoegd agendapunt de gemeenteraad vragen de engagementsverklaring tegen sociale fraude en sociale dumping te ondertekenen. Daarnaast houdt ze ook een interpellatie over de administratieve of actieve rol van het stadsbestuur tegenover innovatieve projecten. Raadslid Himpe ten slot zal het stadsbestuur ondervragen over de stand van zaken rond de samenwerking dierenasiel en over de initiatieven voor een leeftijdsvriendelijk Ieper.

 1. Goedkeuring notulen van 6 maart 2017
 1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – goedkeuring wijzigingen
 1. Politiereglement met betrekking tot ambulante handel, alcoholverbruik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de shortrally Monteberg 2017 op 6 en 7 mei 2017.

 

 1. Aankoop van voertuigen voor de groendienst – goedkeuring bestek en wijze van gunnen
 1. Aankoop van een tweedehands tractor voor de groendienst – goedkeuring bestek en wijze van gunnen
 1. Aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwing van de waterleiding in de Dikkebusseweg, gedeelte tussen het station en de Frezenbergstraat – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst studie en aanpassingen lastvoorwaarden
 1. Nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen – Goedkeuring
 1. Verkoop gronden aan Gaselwest – principiële goedkeuring
 1. Goedkeuring jaarrekening 2016 interlokale vereniging Westhoeksportoverleg
 1. Engagementsverklaring tegen sociale dumping. (Punt aangevraagd door raadslid Talpe)
 1. Inspraak in verband met plan voor de heraanleg van de Leet. (Interpellatie door raadslid Lannoo)
 1. Administratieve of actieve rol stadsbestuur ten aanzien van vernieuwende initiatieven. (Interpellatie door raadslid Talpe)
 1. Vragen en antwoorden
  1. Speelpleinwerking Sporrewoan (P. Bolle)
  2. Sporthal Minneplein (P. Bolle)
  3. Energieverbruik kerstmarkt/ijspiste (V. Lannoo)
  4. Stand van zaken samenwerking dierenasiel (A.S. Himpe)
  5. Leeftijdsvriendelijk Ieper (A.S. Himpe)
 1. Mededelingen