Gemeenteraad Ieper – 8/5/17

Emmily Talpe heeft op de gemeenteraad het Ieperse stadsbestuur gevraagd een referendum te organiseren over de heraanleg van de Leet. Open Ieper kan zich niet vinden in de huidige plannen, die op 13 plaatsen na het volledige Vandepeereboomplein vrijmaken en het aantal parkeerplaatsen op het Sint-Maartensplein halveert. “Bovendien zal de oplossing die wordt voorgesteld om dit te compenseren, namelijk de wagens in de zijstraten rond het Astridpark duwen, net zorgen voor meer zoekverkeer en meer hinder”, argumenteert Talpe. “Wij vragen een degelijk alternatief voor de parkeerplaatsen die bovengronds verdwijnen, en dat is er op vandaag niet in het plan.” Het Vlaams parlementslid vindt de heraanleg te belangrijk om over de hoofden van de Ieperlingen te beslissen. Ze vroeg het stadsbestuur daarom om het dossier uit te stellen tot de start van de volgende legislatuur, of om op korte termijn een referendum te organiseren.

Na de heraanleg van de Grote Markt eind vorige eeuw is de heraanleg van De Leet het tweede grootste project voor de binnenstad. Een project dat het beeld , de leefbaarheid en de toekomst van Ieper voor dertig jaar zal bepalen. “Met andere woorden, een momentum waar we de bal echt niet mogen misslaan”, aldus Emmily Talpe. “Net daarom trekt onze fractie hier aan de alarmbel. Wij kunnen ons absoluut niet kan vinden in de beslissing om tientallen parkeerplaatsen te schrappen in de binnenstad zonder degelijk alternatief. Het stadsbestuur spreekt van het verdwijnen van 70 pakeerplaatsen, volgens onze tellingen worden er dat meer dan 90. Wij hebben niets tegen open ruimte, groen in de binnenstad, gezellige waterpartijen, ruimte voor terrassen, een mooiere aanblik op onze prachtige historische gebouwen, maar wij bedanken voor een kaalslag in het al krappe aanbod parkeerplaatsen.”

Volgens Open Ieper zou  een ondergrondse parking wél een degelijk alternatief kunnen bieden voor de bovengrondse parkeerplaatsen, en de liberalen vroegen het schepencollege al meermaals om dit verder te onderzoeken en gesprekken aan te knopen met private partners. Het stadsbestuur echter wil de parkeerplaatsen die verdwijnen op het Vandepeereboomplein en het Sint-Maartensplein compenseren door de wagens massaal in de zijstraten rond het Astridpark te duwen. Dat zal volgens Talpe enkel zorgen voor bijkomend zoekverkeer en meer geluids- en verkeershinder. “De bewoners van de binnenstad zijn kop van jut. En dan heb ik het nog niet over de impact op de aantrekkelijkheid van Ieper als toegankelijke, makkelijk bereikbare winkelstad”, zegt het liberale raadslid.

“Daarom vragen wij om te bezinnen eer we beginnen. Laat ons de Ieperling ernstig bevragen”, gaat het parlementslid verder. “Als het dit stadsbestuur écht menens is wat betreft inspraak over dit belangrijke project voor de binnenstad, dan vraagt ze de mening van elke inwoner én laat ze de kiezer hierover in 2018 beslissen. Dan kan de volgende legislatuur met een sterk mandaat, gesteund door de Ieperlingen, het project uitvoering geven. Dit draagt bovenal onze voorkeur weg, maar het stadsbestuur kan ook op korte termijn aan de Ieperling voorleggen, door het organiseren van een volksraadpleging of referendum in de volksmond.”

Schepen Dehaene gaf mee dat de reeds georganiseerde inspraakmomenten volgens hem een voldoende duidelijk beeld geven. Het stadsbestuur ketste het voorstel voor een referendum af. Emmily Talpe betwist dat het participatietraject dat reeds plaats vond voldoende is: “De inspraakmomenten waren een slag in het water: te kort en te weinig transparant. De eerste ronde was al magertjes met 70 meningen, maar zelfs de tweede ronde met amper 7 reacties doet de ogen van schepen Dehaene blijkbaar niet opengaan. Dit dossier is dermate belangrijk voor de toekomst van onze stad dat we het plan op een ernstige manier aan de Ieperling moeten voorleggen.”  Talpe benadrukte alvast dat de heraanleg van De Leet voor Open Ieper een hoofdthema zal worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.