Gemeenteraad Ieper – 8/5/17

In de Ieperse gemeenteraad werd de verkoop van de duurzame wijk De Vloei langs de Zonnebeekseweg besproken. Schepen Dehaene bevestigde dat nog maar 11 van de 50 kavels zijn verkocht. “Dat is nog maar een op vijf, daar kunnen we toch niet enthousiast over zijn”, aldus liberaal gemeenteraadslid Emmily Talpe. “De verkoop blijft slabakken, ondanks tal van investeringen in de promotie ervan. Als er geen return on investment is, dan moeten we ons de vraag stellen wat het échte probleem is.”

Om de interesse in De Vloei op te krikken, besliste het schepencollege in maart nog om visualisaties aan te maken die kopers een beeld geven hoe de woning en de omgeving er concreet zal uitzien. Die visualisaties kunnen dan worden geplaatst op de website en gedeeld via sociale media. “Hoe zit het met de timing van de oplevering van de visualisaties? Gezien de slabakkende verkoop, zijn vertragingen immers niet wenselijk”, merkte Talpe op. Volgens schepen Dominique Dehaene worden de visualisaties eerstdaags verwacht.

Op Talpes vraag naar hoeveel financiële middelen er in totaal al werden gestoken in het promotionele (naast de visualisaties werd er eerder ook al promotie gevoerd op Dranouter en Focus WTV) moest de schepen het antwoord schuldig blijven. De cijfers zouden worden bezorgd. Het Vlaams parlementslid besloot dat, als blijkt dat er geen return on investment is, we ons de vraag moeten stellen wat het echte probleem is: “Misschien moeten we dan concluderen dat het concept op zich, dat werkt met gedeelde tuinen en waar geen parkeerplaatsen voor de deur worden aangeboden, gewoon niet aanslaat.”