Gemeenteraad Ieper – 29/05/17

De Ieperling produceerde in 2015 gemiddeld 119,4 kilogram huishoudelijk afval per inwoner. Dat is maar liefst 26 kilogram meer dan tien jaar geleden. Emmily Talpe vroeg het stadsbestuur naar de reden van de aanhoudende stijging op vlak van afvalverbruik, en hoe men die tendens wil keren.
Uit een schriftelijke vraag van Emmily Talpe, fractieleider Open Ieper, bleek dat het gemiddeld aantal kilogram huishoudelijk afval in 2015 per inwoner 119,4/ kilo bedroeg. Dat is het hoogste cijfer van de laatste 13 jaar. Om te vergelijken: in 2007, precies tien jaar geleden, ging het om 92,8 kilogram per inwoner.

“Ieper haalt dan wel de doelstelling die de Vlaamse regering heeft vastgelegd tegen 2022, namelijk 139kg afval per inwoner, maar dat neemt niet weg dat dat het verbruik per Ieperling sedert 2009 stelselmatig en gevoelig stijgt”, merkt Talpe op.

Volgens raadslid Paul Victoor, voorzitter van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO, was de stijging te wijten aan het feit dat er nog meer verpakkingen op de markt zijn en dat mensen nog meer weggooien dan vroeger. Cijfers kon Victoor niet geven maar hij meende wel dat Ieper het ‘niet slechter doet’ dan andere steden en gemeenten binnen IVVO. “Een ontgoochelend antwoord” vindt Talpe, “er moeten meer initiatieven genomen worden om afvalvoorkoming en -selectie te promoten en zo de afvalberg terug te dringen.”