Gemeenteraad Ieper – 29 mei 2017

Op de Ieperse gemeenteraad uitte Emmily Talpe kritiek op het politiereglement dat van toepassing zal zijn tijdens de rally van Ieper: “In tegenstelling tot in Poperinge en in Heuvelland geldt in Ieper een verbod op verkoop, bezit, verbruik en uitdeling van alcoholische dranken.  Het is bijzonder onprofessioneel dat er geen uniform reglement is over het ganse parcours.” Talpe vroeg ook of het stadsbestuur de tentoonstelling voor 25 jaar Historic Rally zal ondersteunen.

De rally zorgt al meer dan een halve eeuw voor sfeer en ambiance in Ieper. Dergelijk event opzetten vraagt heel wat ondersteuning en omkadering. “We hebben dus uiteraard geen probleem met een politiereglement met het oog op veiligheid, maar dat in Ieper geen alcohol wordt toegelaten langs het parcours terwijl dat in Poperinge en Heuvelland wel kan, is verwarrend en bijzonder onprofessioneel”, aldus Open Ieper-fractieleider Emmily Talpe. “Er wordt zelfs geen enkele poging ondernomen om in overleg te treden met Poperinge en Heuvelland. Dit is pure koppigheid, en dat hoort niet thuis onder behoorlijk bestuur.”

Net zoals de voorbije jaren pleitte Talpe ook opnieuw tevergeefs voor bijkomende financiële input naast de logistieke ondersteuning. “In Boezinge wordt er, ter gelegenheid van 25 jaar historic rally, een tentoonstelling georganiseerd. Naar verluidt zullen de provincie én Vlaanderen dit wellicht mee financieel ondersteunen. Dit juichen wij hard toe. Ook Ieper zou fier moeten zijn op een evenement dat al meer dan een halve eeuw internationale faam trekt en het dan ook een extra duw in de rug willen geven”, vond Talpe.