Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie wordt onder meer de herinrichting van de site De Sterre, de verkoop van de pastorie in Boezinge en de toeristentaks besproken. Tevens zal ook de aankoop van alle hard- en softwarecomponenten, alle interactives en multimediale toepassingen voor de nieuwe permanente tentoonstelling van het Yper Museum aan bod komen. Emmily Talpe zette drie bijkomende vragen op de agenda. Ze zal informeren naar de intenties van het stadsbestuur met de woonuitbreidingsgebieden en naar de mogelijkheid om dorps- en wijkraden een eigen webpagina te geven op de stedelijke website. Daarnaast zal ze bij het stadsbestuur ook aandringen om zich in te schrijven op het alarmeringssysteem. Tot slot zal Patrick Benoot de meerderheid aan de tand voelen over de staat van de Ieperse voetbalvelden.

1. Goedkeuring notulen van 29 mei 2017.

2. Aanpassingen zonale politieverordening. Goedkeuring.

3. Jaarverslag Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel 2016. Goedkeuring.

4. Akteneming Besluit van de burgemeester van 13 juni 2017

5. Herinrichten van de site ‘de Sterre’, Tulpenlaan te Ieper

6. Aanleg van een parking voor de sportinfrastructuur in de Kasteelweg te Vlamertinge, fase 2 : aanleg toegangsweg – Geactualiseerd bestek, wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring

7. Levering, realisatie en plaatsing van alle hard- en softwarecomponenten, alle interactives en multimediale toepassingen voor de nieuwe permanente tentoonstelling van het Yper Museum – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring

8. Vereniging Ons Tehuis. Jaarrekening 2016 – Aktename.

9. Gemeentedecreet. Vrijstelling van visumverplichting voor aangelegenheden van dagelijks bestuur

10. Gemeentedecreet. Vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ Aanpassing

11. Belasting op het exploiteren van toeristische logies. Opheffing en hernieuwing

12. Goedkeuring verkoop pastorie Boezinge nieuwe verkoopprijs – principiële goedkeuring

13. Politieverordening watercaptatie bufferbekkens, Dikkebus- en Zillebekevijver en vestinggrachten

14. Ieper vraagt de Belgische regering het verbodsverdrag op kernwapens te steunen. (Motie van raadslid Lannoo) I

15. Enkele vragen en suggesties omtrent Yper Museum. (Interpellatie door raadslid Sanders)

16. Vragen en antwoorden.

  1. Kunstobjecten in het Bellegodshuis (Raadslid Six)
  2. Weesweg in Ieper (Raadslid Six)
  3. Impact van de nieuwe busregeling van De Lijn (Raadslid Six)
  4. Staat van de voetbalterreinen (Raadslid Benoot)
  5. Woonuitbreidingsgebieden (Raadslid Talpe)
  6. Webstek voor dorps- en wijkraden (Raadslid Talpe)
  7. Be-alert (Raadslid Talpe)
  8. Premie gescheiden riolering op privaat domein, n.a.v. de gemeenteraad van 3.07.2017 (Raadslid Bouchaert)

17. Mededelingen.